Studerande- och ungdomsorganisationerna kräver: Försörjningen för dem som blir utbrända i arbetet måste tryggas under sjukledigheten även utan en psykiatrisk diagnos

Organisationerna föreslår att utbrändhet införs som en diagnos som berättigar till sjukdagpenning från FPA. På så sätt skulle det vara möjligt att statistikföra och följa upp prevalensen av utbrändhet samt sätta in förebyggande åtgärder.   Ställningstagandet bifogas också i pdf-format. Ställningstagande Studerande- och ungdomsorganisationerna kräver följande: Försörjningen för dem som … Fortsätt läsa Studerande- och ungdomsorganisationerna kräver: Försörjningen för dem som blir utbrända i arbetet måste tryggas under sjukledigheten även utan en psykiatrisk diagnos