Yrkesidentiteten är en #ViktigDelAvMig

Akava och dess medlemsorganisationer arrangerar i maj kampanjen en #ViktigDelAvMig som lyfter fram yrkesidentitetens betydelse och fackförbundens roll i uppbyggandet av yrkesidentiteten. Under kampanjen uppmanar vi Akavas medlemmar att besvara frågan hur stor roll yrkesidentiteten spelar i hurdana vi är som människor.

30.5.2022

Kampanjen Viktig del av mig, som inleds 16.5, arrangeras av Akava och Akavas medlemsorganisationer och inleds 16.5. I kampanjen deltar Akava och dess 36 medlemsförbund. Kampanjens ansikten utåt är PeM, artisten Ernest Lawson, samt PM Julia Thurén som är journalist, författare och influerare på sociala medier.

Kampanjens ansikten utåt är PeM, artisten Ernest Lawson, samt PM Julia Thurén som är journalist, författare och influerare på sociala medier. För högskoleutbildade utgör yrkesidentiteten en viktig del av personens hela identitet. Akavas fackförbund känner sina medlemmar och arbetar varje dag för att främja deras välmående såväl i arbetet som i privatlivet. Fackförbunden har den kunskap och förståelse som behövs för att representera sina medlemmar. Akavas förbund verkar på olika håll i samhället där det är viktigt att olika branscher och yrkesfolk får sin röst hörd.

Under perioden 16–30.5 lyfter vi fram historier bakom olika yrkesidentiteter genom att Akava-medlemmar berättar om sina karriärvägar och om hur deras yrkesidentitet har utvecklats. Följ kampanjen på sociala medier på hashtagen #ViktigDelAvMig.

Närmare information:

Eeva Karhamo

viestinnän asiantuntija

+358 50 322 6757

Jaana Ignatius

kehityspäällikkö

+358407002225