Ohjelmat, linjaukset, raportit

Tältä sivulla on käytettävissä julkaisujärjestyksessä Akavan ohjelmat, linjaukset ja raportit.

9.9.2019

EU-vaalitavoitteet 2019 – Vahva EU merkitsee vahvaa Suomea

Akava korostaa tavoitteissaan EU-vaaleihin 2019 vahvan EU:n merkitystä. Akavan tavoite on osaavampi unioni, globaalisti vastuullinen ja kilpailukykyinen unioni sekä sosiaalisesti vahva ja reilu unioni. Akavan EU-vaaliohjelmassa on tavoitteita ja toimenpidesuosituksia sekä analyysiä unionin kehityksestä ja tulevista näkymistä.
Lue lisää »

Veropoliittiset tavoitteet

Akava korostaa veropoliittisissa tavoitteissaan 2020-luvulle verotuksen pitkäjänteistä kehittämistä ja verotuksen kannustavuutta. Akavan veropoliittiset linjaukset hyväksyttiin Akavan hallituksessa 14.6.2018.
Lue lisää »

Yrittäjäohjelma

Akavan yrittäjäohjelma sisältää 21 ehdotusta yrittäjien ja itsensätyöllistäjien aseman parantamiseksi. Akava korostaa, että yrittäjien ja itsensätyöllistäjien sosiaaliturva tulee saattaa lähemmäksi palkansaajan turvan tasoa ja väliinputoamisia tulee ehkäistä.
Lue lisää »

Perhevapaamalli

Akavan perhevapaamallin tavoitteena on ensisijaisesti lisätä työelämän tasa-arvoa. Malli joustavoittaa perhevapaiden käyttöä ja tuo lisää turvaa perhevapaalta työhön palaavalle sekä nostaa työllisyysastetta. Akavan perhevapaamalli huomioi erilaiset perhemuodot.
Lue lisää »