Ohjelmat, linjaukset, raportit

Tältä sivulla on käytettävissä julkaisujärjestyksessä Akavan ohjelmat, linjaukset ja raportit.

9.9.2019

Osaamisstrategia

Johdanto Akavan tavoitteena on, että seuraavien vuosien koulutuspoliittiset päätökset vahvistavat koulutuksen, tutkimuksen ja osaamisen merkitystä kansallisen menestyksen perustana. Koulutus- ja tutkimusjärjestelmäämme on kehitetty pirstaleisesti ja koulutusaste kerrallaan. Kattavan tilannekuvan luomiseksi ja koko koulutusjärjestelmää koskevien tavoitteiden muodostamiseksi on seuraavalla vaalikaudella valmisteltava koulutus- ja tutkimusjärjestelmän sekä koko työuran kattavan osaamisen kehittämisen kattava

Lue lisää »

Veropoliittiset tavoitteet

1.  Akavan visio vuoteen 2023 mennessä Akavan vuonna 2017 hyväksymässä visiossa lähdetään siitä, että laadukkaat julkiset palvelut voidaan taata tulevaisuudessa vain lisäämällä työntekoa.  Akavan näkemys on, että julkinen talous tasapainotetaan korkealla työllisyydellä ja pitkillä työurilla, panostamalla osaamiseen ja tuloksellisella julkisen sektorin toiminnalla. Kuvio 1. Akavan visio jossa tähdätään osatavoitteiden kautta

Lue lisää »

Korkeakouluvisio

Askeleita kohti  2030-luvun korkeakoulutusta Akavan hallituksen visiotavoitteet vuoteen 2027, korkeakoulupoliittiset tavoitteet korostettuina.   Yliopistoja ja ammattikorkeakouluja koskeva lainsäädäntö ja niiden rahoitus on uudistettu edellisten hallituskausien aikana. Toimintaympäristön muutokset, kuten digitalisaatio ja globalisaatio sekä koulutuksen rahoitusleikkaukset ovat osaltaan voimistaneet tarvetta uudistuksiin. Viime vuosina korkeakoulut ovat tehneet monia itsenäisiä alueellisia ratkaisuja, mikä

Lue lisää »

Yrittäjäohjelma

Akavan yrittäjäohjelma – Parempi asema yrittäjille ja itsensätyöllistäjille 1.  Johdanto Akavan tavoitteena on nostaa työllisyysaste 75 prosenttiin. Tämä edellyttää monenlaisia toimia, myös yrittäjyyden lisäämistä. Akavan yrittäjyyspolitiikan edunvalvonnan punaisena lankana on edistää pää- ja sivutoimisen yrittämisen ja itsensä työllistämisen edellytyksiä verotuksen, koulutuspolitiikan ja sosiaaliturvan kehittämisellä. Kaikki nämä osaltaan vaikuttavat siihen, miten

Lue lisää »

Perhevapaamalli

Tasa-arvoa tehdään ja rakennetaan työpaikoilla. On olennaista, kuinka perhevapaajärjestelmän muutokset toimivat sekä perheiden että työpaikkojen arjessa. Akava esittää perhevapaamallissaan muutoksia, jotka lisäävät työelämän tasa-arvoa ja nostavat työllisyysastetta. Tavoitteena on, että miehillä ja naisilla on yhtäläiset mahdollisuudet rakentaa hyvä ja palkitseva työura. Akavan perhevapaamalli huomioi erilaiset perhemuodot. Akava pyrkii mallillaan turvaaman

Lue lisää »