Tiedotteet ja uutiset

Tällä sivulla on käytettävissä Akavan tuoreimmat tiedotteet ja uutiset sekä Akavan liittojen uusimmat uutiset.

9.9.2019

Uusimmat tiedotteet

Uusimmat uutiset

Määräaikainen rahoitus ei korvaa pitkäjänteisiä panostuksia tutkimukseen

Samaan aikaan kun Suomi tarvitsee 200 miljoonan vuosittaisen lisäyksen julkiseen TKI-rahoitukseen, hallitus suunnittelee suuria leikkauksia tieteen rahoituksesta. Esitetyt laskelmat merkitsevät yli 100 miljoonan euron leikkausta Suomen Akatemian vuosittaisista myöntövaltuuksista verrattuna edellisen hallituksen aikaiseen tasoon ja liki 200 miljoonan euron leikkausta vuoden 2020 tasoon verrattuna. Akava on mukana järjestöjen kannanotossa leikkuksia vastaan.
Lue lisää »

Uusimmat uutiset Akavan liitoista

Akavan Erityisalat, Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat (Nuoli): Työryhmä uudistaisi liikunta-alan tutkintonimikkeet

Uudeksi liikunnan ammattikorkeakoulututkinnon nimikkeeksi esitetään Liikunta-alan asiantuntija (AMK) -nimikettä. Tällä tulisi korvata nykyinen, perusammattitehtäviin harhaanjohtavasti viittaava Liikunnanohjaaja (AMK). Uudistusta esittää laajasti liikunta-alaa edustanut hanke, jota hallinnoi Akavan Erityisalojen jäsenjärjestö Nuoriso- ja Liikunta-alan asiantuntijat ry (Nuoli).
Lue lisää »

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Varhaiskasvatus on tulevaisuusinvestointi – Suomen päiväkotijärjestelmä romahtaa ilman varhaiskasvatuksen sosionomien ammattitaidon täysimittaista hyödyntämistä

Viimeistään nyt on varhaiskasvatuksessa nostettava lasten etu keskiöön, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia painottaa. Tämä edellyttää, että jokaisessa varhaiskasvatuksen ryhmässä työskentelee jatkossa varhaiskasvatuksen sosionomi.
Lue lisää »

Yhteenvedot Akavan hallituksen kokouksista