Tiedotteet ja uutiset

Tällä sivulla on käytettävissä Akavan tuoreimmat tiedotteet ja uutiset sekä Akavan liittojen uusimmat uutiset.

9.9.2019

Uusimmat tiedotteet

Akava ehdottaa opintotukeen väliaikaisia muutoksia opiskelijoiden jaksamisen tukemiseksi

Akava esittää, että opintotuen opintopisterajat poistetaan väliaikaisesti koronapandemian aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi. Korkeakouluopiskelijoiden jaksaminen on koetuksella eikä opintojen suorittaminen tavanomaisella tavalla ole välttämättä mahdollista. Akavan mielestä on tärkeää helpottaa opiskelijoiden toimeentulohuolia ja tukea näin heidän jaksamistaan. Lisäksi opintoaikoja pitäisi voida tarvittaessa pidentää ilman erillistä selvitystä.
Lue lisää »

Sote-uudistuksen pitää ottaa huomioon yrittäjien ja ammatinharjoittajien merkitys palvelutuotannossa

Akava sote-alan liittoineen nostaa esiin, että hallituksen sote-esitys voi heikentää sote-yrittäjien ja ammatinharjoittajien toimintaedellytyksiä sekä vaatii esityksen muokkaamista. Esitys ei tunnista pienten ja keskisuurten yrittäjien ja ammatinharjoittajien merkitystä sote-palveluiden tuottajina ja alihankkijoina. Hyvinvointialueilla pitää olla itsenäinen oikeus päättää palvelujen järjestämisestä ja tuottamisesta alueelliset tarpeet huomioiden.
Lue lisää »

Uusimmat uutiset

Akavan opiskelijat -logo, neliötaustalla

Korkeakouluharjoittelut: Kohti palkallisuutta, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta

Akavan opiskelijat ja Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus toteuttivat Harjoittelubarometri-tutkimuksen vuonna 2019. Korkeakouluharjoitteluissa löytyy edelleen epäkohtia ja harjoittelujen käytännöt vaihtelevat. Muutoksia käytäntöihin tarvitaan, jotta esimerkiksi äidinkieleltään muut kuin suomen- tai ruotsinkieliset suorittavat enemmän korkeakouluharjoitteluja.
Lue lisää »

Uusimmat uutiset Akavan liitoista

Yhteenvedot Akavan hallituksen kokouksista