Tiedotteet ja uutiset

Tällä sivulla on käytettävissä Akavan tuoreimmat tiedotteet ja uutiset sekä Akavan liittojen uusimmat uutiset.

9.9.2019

Uusimmat tiedotteet

Akavan opiskelijoiden harjoittelubarometri: moni tekee harjoittelunsa edelleen palkattomasti

Akavan opiskelijoiden tuore harjoittelubarometri kertoo, että korkeakouluopiskelijat pitävät harjoittelua tärkeänä osana opintoja. Sekä ammattikorkeakoulu- että yliopisto-opiskelijat arvioivat työnantajien suhtautuvan myönteisesti harjoitteluihin. Harjoittelun palkattomuus ja harjoittelukäytäntöjen vaihtelevuus nousivat esiin epäkohtina. Kaikista pakollisista harjoitteluista vain 39 prosenttia on palkallisia.

Lue lisää »

Akava, JUKO ja YTN: Paikallinen sopiminen yleistä, mutta luottamusmiesten tiedonsaantia kehitettävä

Tuore Akava Worksin luottamusmiesbarometri nostaa esiin, että paikallisen sopimisen käyttö on yleistä työ- ja virkaehtosopimusten mukaisesti. Paikallisen sopimisen mahdollisuutta on käytetty 89 prosentissa Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n luottamusmiesten työpaikoista ja 82 prosentissa Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKOn luottamusmiesten työpaikoista. Akava, JUKO ja YTN korostavat, että selkeä kehittämiskohde on luottamusmiesten tiedonsaanti.

Lue lisää »

Uusimmat uutiset

Uusimmat uutiset Akavan liitoista

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ: Kuntapäättäjiltä vastuutonta korona-aikana: Opettajien lomautukset vaikeuttavat opiskelua 19 kunnassa

– Kevään poikkeusolot peruskoulun etäjaksoineen aiheuttivat kiistatta oppimisvajetta. Oppilaat ja opiskelijat tarvitsevat tänä lukuvuonna tavallista enemmän pätevän opettajan antamaa tukea ja ohjausta. Miten tämä tapahtuu, jos opettajat joutuvat lomautetuiksi ja suunnitelmallinen opiskelu estyy käytännössä viikkokausiksi, Luukkainen kysyy. – Kuntien pitää selvittää, millaista oppimisvajetta korona on tähän mennessä aiheuttanut, ja mikä

Lue lisää »

Budjettiriihinostot Akavan Erityisaloista: Veikkaustuottojen pudotus kompensoitava; ei herätetä aktiivimallia

Akavan Erityisalat esittää, että yleishyödyllinen kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotyö rahoitetaan tulevaisuudessa valtion budjetista eikä korvamerkitysti epävakailla rahapelituotoilla. Liitto edellyttää, että Veikkaus-tuottojen nyt koronan takia nopeutunut pudotus korvattaisiin täysimääräisesti edunsaajille syyskuun budjettiriihessä. Edunsaajat ovat sekä järjestöjä että kuntia. – Työpaikat ja työllisyys ovat budjettiriihen keskeinen kysymys. Vakaakuppiin on siksi laitettava myös

Lue lisää »

Akavan Erityisalat, Tiedon- ja arkistonhallinnan ammattiyhdistys: Pelkkä ict-osaaminen ei riitä – tiedonhallinnan lakiuudistukset resursoitava moniammatillisesti

– Tiedonhallinta on isossa muutoksessa digitalisaation sekä koko maailmaa ravisuttavien tieto- ja kyberturvahaasteiden vuoksi. Suomessa vuoden vaihteessa voimaan tullut uusi tiedonhallintalaki yrittää vastata näihin haasteisiin, mutta valitettavasti uudistus on jäänyt puolitiehen ja ilman riittäviä resursseja, sanoo TAAY:n puheenjohtaja Sonja Lipponen. Suomessa tuli kuluvan vuoden alusta voimaan uusi tietohallintalaki, jonka tarkoituksena

Lue lisää »

Yhteenvedot Akavan hallituksen kokouksista