Tiedotteet ja uutiset

Tällä sivulla on käytettävissä Akavan tuoreimmat tiedotteet ja uutiset sekä Akavan liittojen uusimmat uutiset.

9.9.2019

Uusimmat tiedotteet

Akava Works -selvitys: kotitalousvähennystä käytetään kaikissa tuloluokissa

Akava Works selvitti kotitalousvähennyksen käyttöä Verohallinnon ja Tilastokeskuksen tilastojen pohjalta sekä kyselyllä, jossa kartoitettiin akavalaisten kokemuksia. Noin puolet vastanneista kertoi ostavansa kotitalousvähennykseen oikeuttavia palveluita, koska vähennys alentaa niiden hintaa. Enemmistö korjaus- ja siivouspalveluiden käyttäjistä kertoi, että kotitalousvähennyksen poistaminen vähentäisi heidän palveluostojaan.

Lue lisää »

Akava ehdottaa opintotukeen väliaikaisia muutoksia opiskelijoiden jaksamisen tukemiseksi

Akava esittää, että opintotuen opintopisterajat poistetaan väliaikaisesti koronapandemian aiheuttaman poikkeuksellisen tilanteen vuoksi. Korkeakouluopiskelijoiden jaksaminen on koetuksella eikä opintojen suorittaminen tavanomaisella tavalla ole välttämättä mahdollista. Akavan mielestä on tärkeää helpottaa opiskelijoiden toimeentulohuolia ja tukea näin heidän jaksamistaan. Lisäksi opintoaikoja pitäisi voida tarvittaessa pidentää ilman erillistä selvitystä.

Lue lisää »

Uusimmat uutiset

Laaja kannanotto: Kuntien päättäjät tukemaan elinikäistä oppimista  

Kuntavaaleissa huhtikuussa asukkaat valitsevat uudet valtuutetut päättämään kuntansa suunnasta. Kunnan elinvoima pohjaa sen yritysten, oppilaitosten ja yhteisöjen kykyyn hyödyntää osaamista. Panostukset osaamiseen ja elinikäiseen oppimiseen luovat pohjan sivistykselle, uudistuskyvylle, osallisuudelle ja hyvinvoinnille sekä kilpailukyvylle ja taloudelliselle kestävyydelle. Väestökehityksen seurauksena alueet erilaistuvat rajusti. Tulevan päättäjän tulee tuntea hyvin alueensa haasteet, sillä

Lue lisää »

Opiskelijajärjestöjen yhteinen kuntavaalikampanja: parempi opiskelijakaupunki tehdään yhdessä

Suomen viisi korkeakouluopiskelijoita edustavaa järjestöä lyövät hynttyyt yhteen opiskelijoiden äänestysaktiivisuuden nostattamiseksi. Suomen ylioppilaskuntien liiton, Suomen opiskelijakuntien liiton ja Opiskelijoiden Liikuntaliiton sekä STTK-opiskelijoiden ja Akavan opiskelijoiden yhteinen kuntavaalikampanja muistuttaa, että parempi opiskelijakaupunki tehdään yhdessä. “Korkeakouluopiskelijoilla on omanlaisensa toiveet ja tarpeet kuntien päätöksentekoa kohtaan. Heille tärkeitä vaaliteemoja ovat esimerkiksi julkinen liikenne, asuminen

Lue lisää »

Työmarkkinakeskusjärjestöt: Työ- ja opiskeluperusteinen maahanmuutto tukemaan Suomen kestävää kasvua

Suomi ikääntyy, kuten valtaosa kehittyneistä maista. Suomen mahdollisuuksia ylläpitää Pohjoismaista hyvinvointivaltiota voidaan parantaa lisäämällä työllisten määrää. Sitä tuetaan kehittämällä nuorten koulutusta sekä lisäämällä työikäisten mahdollisuuksia jatkuvaan oppimiseen. Työllisyysasteen nostamisen lisäksi tarvitsemme osaamisperusteista maahanmuuttoa: työntekijöitä sekä opiskelijoita, jotka kiinnittyvät Suomen työelämään täydentämään suomalaisia työmarkkinoita. Maahanmuuton tulee lähtökohtaisesti kohdistua työvoimapulasta kärsiviin aloihin

Lue lisää »

Uusimmat uutiset Akavan liitoista

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ jätti kantelun Opetushallituksen toimista – tukea tarvitsevia oppilaita jää heitteille

OAJ haluaa selvittää oikeusasiamiehelle jättämänsä kantelun avulla, onko OPH toiminut lain mukaan oikein, kun se ei ole selkeästi ohjeistanut, mitä erityiseen tukeen kuuluva erityisopetus tarkoittaa käytännössä. OAJ:n mielestä OPH on laiminlyönyt laissa olevan määräys- ja ohjaamisvelvollisuutensa. Selkeiden määräysten ja ohjeiden puuttumisen vuoksi tuhannet erityisen tuen oppilaat eri puolilla maata ovat

Lue lisää »

Suomen Työterveyshoitajaliitto: Työterveyshoitajien palkkakehitys suotuisaa, mutta ansiotasossa edelleen parannettavaa

Työterveyshoitajien kokonaispalkka on 3159 euroa kuukaudessa ja koko vastaajajoukossa liiton jäsenillä keskimäärin 3349 euroa. Noin puolella vastaajista (48 %) kokonaispalkka on 3000–3499 euron välillä. Vastaajien keskipalkka on työterveyshoitajien joukossa noussut kahden vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna 170 euroa ja koko vastaajajoukon keskipalkka on noussut 177 euroa. – Palkka näyttää nousevan kokemuksen

Lue lisää »

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ ja Tieteentekijöiden liitto perustavat yhteisen yhdistyksen tiivistämään yliopistosektorin edunvalvontaa

OAJ ja Tieteentekijät solmivat yhteistyösopimuksen edunvalvontayhteistyön lisäämisestä syksyllä 2019. Ne katsoivat, että yhteinen vaikuttaminen ja valmistelu hyödyttäisi molempia niin sopimustoiminnassa kuin koulutus- ja tiedepolitiikassa. Molemmat liitot toimivat neuvottelujärjestö JUKOssa ja akateemisten keskusjärjestössä Akavassa. – Tiede ja Opetus ry:n myötä työehtosopimus-, koulutus- ja tiedepoliittista edunvalvontayhteistyötä tiivistetään ja vahvistetaan entisestään. Yhteistyötä tullaan

Lue lisää »