Tiedotteet ja uutiset

Tällä sivulla on käytettävissä Akavan tuoreimmat tiedotteet ja uutiset sekä Akavan liittojen uusimmat uutiset.

9.9.2019

Uusimmat tiedotteet

Akava kannattaa työssäoloehdon muuttamista tuloperusteiseksi

Akava kannattaa työttömyysturvan kehittämisen työryhmän ehdotusta palkansaajan työssäoloehdon muuttamisesta tuloperusteiseksi eli niin sanottua euroistamista. Akavalla on valmius pohtia jatkossa malleja, joilla työttömyysturvaa kehitetään. Työttömyysturvan kehittämisen työryhmän raportti valmistui 3. maaliskuuta.

Lue lisää »

Akava: Maakuntaveron käyttöönotosta luopuminen oikea ratkaisu – kokonaisveroastetta ei saa nostaa

Akavan mielestä maakuntaveron käyttöönotosta on syytä luopua, kuten maakuntaveron käyttöönottoa selvittänyt parlamentaarinen komitea toi esiin selvityksessään. Komitean esiin nostamat huolet muun muassa alueiden yhdenvertaisuuden heikkenemisestä ovat Akavan mielestä perusteltuja. Akava painottaa, että kokonaisveroaste ei saa nousta sote-uudistuksen takia.

Lue lisää »

Uusimmat uutiset

Työmarkkinajärjestöjen esitys työterveyshuollossa tapahtuvan koronarokottamisen korvaamisesta

Asetuksen mukaan työterveyshuollolla on oikeus osallistua rokotusten toimeenpanoon tartuntatautilain 49 §:n mukaisesti. Työmarkkinajärjestöt tukevat tätä linjausta. Palkansaajaväestön tehokas rokottaminen edellyttää työterveyshuollon mukanaoloa koronarokottamisen käytännön toteutuksessa. Valitettavasti asetuksen toimeenpanoon liittyvässä STM:n muistiossa on merkittäviä käytännön ongelmia, jotka ovat seuraavat: Kela-korvaus työnantajalle olisi korkeimmillaan 60 % rokottamisen kustannuksista. Itse rokote on maksuton.

Lue lisää »

Tuemme tänä vuonna syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria sekä vähävaraisia perheitä joulumuistamisten sijaan

Pelastakaa Lapset ry:n Joulukeräyksellä autetaan syrjäytymisvaarassa olevia lapsia ja nuoria kotimaassa. Pelastakaa Lapset tukee vähävaraisten perheiden lapsia opinnoissa ja harrastuksissa sekä tarjoaa tukiperheitä ja keskustelutukea vaikeassa elämäntilanteessa oleville lapsille ja nuorille. Pelastusarmeijan Joulupadasta saatavat varat jaetaan ruokana, vaatteina ja lahjakortteina vähäosaisille lapsiperheille ja muille vähävaraisille sekä syrjäytymisvaarassa oleville Pelastusarmeijan toimipisteissä

Lue lisää »

Akava jakoi opiskelijastipendit 2020

Stipendin saajat ja heidän liittonsa ovat: Kaisu Hilska, Tradenomiliitto Asser Junnila, Tekniikan akateemiset TEK Silja Kario, Insinööriliitto IL Karri Kekkonen, Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut Laura Lahin, Opetusalan Ammattijärjestö OAJ Mikael Laitinen, Insinööriliitto IL Lassi Lehtisyrjä, Tekniikan akateemiset TEK Linda Lindgren, Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia Anni-Sofia Nikki, Kirkon akateemiset AKI ry Veera Nyfors,

Lue lisää »

Uusimmat uutiset Akavan liitoista

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO: Sote-valmistelussa unohtuivat todelliset henkilöstömenot – korjausliikkeestä uhkaa tulla iso lasku, ”On harhaanjohtavaa politiikkaa vaieta palkkojen yhdenmukaistamisen kustannuksista”

– On harhaanjohtavaa politiikkaa, jos sotessa vaietaan hyvinvointialueille kunnista siirtyvän henkilöstön palkkojen yhdenmukaistamisen kustannuksista, akavalaisia julkisen sektorin asiantuntijoita ja esimiehiä edustavan JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen (OAJ) painottaa. JUKO vaatii eduskuntaa varmistamaan nyt, että se korjaa hallitukselta huomioimatta jääneen palkkaharmonisoinnin ja varaa siihen riittävän rahoituksen. Toiminnanjohtaja Maria Löfgren JUKOsta huomauttaa,

Lue lisää »

Akavan Erityisalojen tutkimus: Julkisen hallinnon arvostus kasvanut selvästi

Suomalaisten käsityksiä julkisen hallinnon merkityksestä tutkittiin kolmen väitteen avulla. Näistä kahdesta suomalaiset ovat varsin yksimielisiä ja yksi jakaa mielipiteet vahvasti puolesta ja vastaan. Suomalaiset katsovat laajasti, että hyvä julkinen hallinto on kansalaisten yhdenvertaisen kohtelun edellytys. Tästä täysin tai jokseenkin samaa mieltä on 90 prosenttia suomalaista. Lähes yhtä yksimielisesti nähdään, ettei

Lue lisää »

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO: Akavalaiset valtiosektorin palkansaajat vastustavat virkamiesten karenssin pidentämistä

– Kun tavoitteena on estää tiedon mahdollinen vuotaminen vääriin tarkoituksiin työpaikan vaihtuessa, haluttu lopputulos saavutetaan salassapitovelvoitteella. Työllistymismahdollisuuksien rajoittaminen yli puolella vuodella on tässä yhteydessä ylimitoitettu toimenpide. Luonnoksessa hallituksen esitykseksi ehdotetaan valtion virkamieslain muuttamista niin, että siirryttäessä julkiselta yksityiselle sektorille valtion ylimpien virkamiesten karenssi pidentyisi enintään vuoteen. Edellisen kerran eduskunta tyrmäsi

Lue lisää »