Akava: Puolet yrityksistä haluaa sopia paikallisesti palkanalennuksista

Akava Worksin teettämän kyselyn mukaan lähes 90 prosenttia yritystyönantajista haluaa neuvotella työehdoista paikallisesti. Yleisintä on halu neuvotella palkoista ja työajoista.

23.2.2021
Lue lisää

Akava neuvottelujärjestöineen esittää sovittelujärjestelmän uudistamista

Akava, Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN esittävät sovittelujärjestelmän uudistamista, sovittelumenettelyn täsmentämistä ja sovittelun resurssien vahvistamista.

18.2.2021
Lue lisää

Akava: Perhevapaauudistus tuo yhdenvertaisuutta mutta kannustaa heikosti vapaiden jakamiseen

Akava pitää hyvänä, että perhevapaauudistus parantaa joustavuutta ja yhdenvertaisuutta, mutta osittaisen vanhempainvapaan joustavuuden lisääminen jää kuitenkin puolitiehen. Akava edellyttää, että kotihoidontuki ja koko lastenhoidon tukijärjestelmä uudistetaan jatkossa osana perheen ja työn yhdistämisen kokonaisuutta.

16.2.2021
Lue lisää

Akava: Koronarokotukset ja palvelujen avaaminen keskeisiä työllisyydelle

Tuore Akava Works -työttömyys- ja lomautuskatsaus osoittaa, että työttömyyden vähentyminen on hidastunut ja uhkaa pysähtyä kokonaan. Joulukuun 2020 lopussa oli työ- ja elinkeinoministeriön tilastojen mukaan yhteensä noin 270 000 työtöntä työnhakijaa, joista 43 800 korkeakoulutettua (kausipuhdistetut luvut ilman lomautettuja). Yli kolmen kuukauden työttömyysjaksot vähenevät vain vähän ja korkeakoulutetuilla ne ovat...

4.2.2021
Lue lisää

Akava: Koulutuspoliittisessa selonteossa on asetettava rohkeampia tavoitteita

Akava painottaa lausunnossaan hallituksen koulutuspoliittisen selonteon luonnoksesta, että uudistuksia tulisi edistää rohkeammin ja nopeammin.

25.1.2021
Lue lisää

Akava: Korkeakoulutetut arvostavat kuntien koulutuspalveluita ja kaipaavat isompia kuntia

Koulutus nousi kärkisijalle tulevaisuuden kunnan kuntapalvelujen joukossa, kertoo Akavan teettämä kysely. Neuvolapalvelut ja infrastruktuuri ovat myös tärkeimpiä palveluja kyselyyn vastanneiden mielestä. Muiden kuin korkeakoulutettujen vastauksissa korostuivat lisäksi perheiden tukipalvelut ja työllisyyspalvelut. Noin kolmannes korkeakoulutetuista vastaajista katsoi, että sopiva kuntakoko olisi vähintään 20 000 asukasta.

21.1.2021
Lue lisää