Akava Works -selvitys vertailee työriitojen sovittelujärjestelmiä ja nostaa esiin Suomen kehittämistarpeita

Tuore Akava Works -selvitys "Työriitojen sovittelujärjestelmä vertailevasta näkökulmasta" tarkastelee työriitojen sovittelujärjestelmiä ja niihin liittyvää lainsäädäntöä ja käytäntöjä eri maissa. Emeritusprofessori Niklas Bruun on laatinut Akava Worksin toimeksiannosta selvityksen Pohjoismaiden, Viron, Saksan ja Belgian sovittelujärjestelmistä.

29.9.2020
Lue lisää

Palkansaajakeskusjärjestöt: Hallituksen kunnioitettava itse asettamiaan aikatauluja

Budjettiriihessä tehtiin useita työllisyyttä parantavia päätöksiä. Merkittävimmissä niistä jatkovalmistelu jätettiin työmarkkinakeskusjärjestöille.

28.9.2020
Lue lisää

Akava: Vastavalmistuneiden työllistyminen vaikeutunut – erityistoimia tarvitaan

Akava Works -lomautuskatsaus osoittaa, että työttömien määrä on kasvanut vastavalmistuneiden joukossa koronakriisin aikana muutamalla tuhannella. Kokoaikaisesti lomautettuna olevien määrä on laskenut vastavalmistuneiden joukossa kevään luvuista myös korkeakoulutetuilla, mutta heitä on kuitenkin yhä huomattavasti enemmän kuin esimerkiksi finanssikriisin aikaan.

25.9.2020
Lue lisää

Akava: EU:n elvytysrahaston varoja on suunnattava investointeihin ja uudistamiseen

Akava korostaa, että EU:n elvytysrahaston varoja on Suomessa suunnattava TKI-investointeihin, uudistamiseen ja vähähiilisyyteen. Näin voidaan luoda korkean jalostusasteen työtä ja vahvistaa talouden pitkän aikavälin kasvupotentiaalia.

23.9.2020
Lue lisää

Akava ja Agronomiliitto nostavat esiin ruokasektorin kehittämistarpeita

Akava ja Agronomiliitto nostavat esiin yhteisessä hankkeessaan ”Ruokasektorista kasvua ja omavaraisuutta” ruoka-alan merkitystä omavaraisuuden ja työllisyyden näkökulmasta. Vireällä tuotekehityksellä voidaan vahvistaa korkealaatuisten ruokatuotteiden ja -palveluiden kilpailukykyä markkinoilla. Samalla voimme parantaa omavaraisuuttamme.

17.9.2020
Lue lisää

Akava: TKI-panostukset jäivät budjettiriihessä sivuosaan

Akava kiittää hallitusta siitä, että työllisyystavoitetta nostettiin budjettiriihessä olennaisesti. Akavan mielestä panostukset työllisyyden ja kasvun edellytysten vahvistamiseksi jäivät kuitenkin puolitiehen. Lisäksi tulevaisuuden kannalta tärkeät TKI-panostukset jäivät pitkälti tekemättä.

16.9.2020
Lue lisää