Uutiset

Akava: Paikallisen sopimisen lakipaketissa on pahoja valuvikoja

Akava on pettynyt, että paikallisen sopimisen edistämisen valmistelussa ei ole otettu huomioon laajennusten todennäköisiä seurauksia. Muutokset voivat lisätä riskiä työnteon vähimmäisehtojen ohittamiselle ja työvoiman hyväksikäytölle sekä heikentävät yrityskentässä järjestäytymisen kannusteita.

15.2.2024
Lue lisää

Tiedoksi medialle: Akavan ja liittojen toimet tiistaina 6.2.

Akavan hallitus teki kokouksessaan 19.1. päätöksen ulosmarsseista, joiden järjestämistä Akava koordinoi. Katsomme, että hallitusohjelman työelämää koskevat tavoitteet ja keinot keskenään ristiriitaisia. Olemme neuvottelujen ja sopimisen kannalla. Ehdotuksemme tilanteen ratkaisemiseksi eivät ole saaneet vastakaikua, joten ilmaisemme mielipiteemme entistä painokkaammin marssimalla ulos työpaikoilta.

2.2.2024
Lue lisää

Akava: Työmarkkinakonfliktissa ratkaisun avaimet ovat maan hallituksella

Akava on esittänyt hallitukselle työelämäuudistusten kokonaistarkastelua ja vaikutusten arviointia sekä ratkaisuja, joilla hallitusohjelman työreformeihin saataisiin tasapainoa. Esitykset eivät ole herättäneet vastakaikua. Akava korostaa, että maan hallituksella on käsissään ratkaisun avaimet työmarkkinoiden kriisiin. Akavan hallitus teki kokouksessaan 19.1. päätöksen poliittisesta työtaistelutoimesta, jonka järjestämistä Akava koordinoi.

22.1.2024
Lue lisää

Kutsu medialle: Akavan tiedotustilaisuus maanantaina 22.1. kello 10

Tervetuloa maanantaina 22.1. tiedotustilaisuuteemme, jossa kerromme Akavan hallituksen päättämistä vastatoimista maan hallituksen työelämäheikennyksiin.

21.1.2024
Lue lisää

Akava Works -selvitys tuo näkökulmia työmarkkinajärjestelmän kehittämiseen: verrokkimaina Ruotsi ja Saksa

Tuore Akava Works -selvitys ”Sopiminen, osallistuminen ja luottamus – Mitä voimme oppia Ruotsin ja Saksan työmarkkinajärjestelmistä?” tarjoaa katsauksen näiden maiden työehtosopimusjärjestelmään, palkanmuodostukseen, paikalliseen sopimiseen ja henkilöstön osallistumiseen. Selvitys esittelee aihioita Suomen järjestelmän kehittämiseksi sekä tekijöitä, joita kehittämistyössä pitää arvioida ja punnita. Selvityksen on laatinut Akava Worksin toimeksiannosta varatuomari, ekonomi Jukka...

18.1.2024
Lue lisää

Kutsu: Näkökulmia työmarkkinajärjestelmän kehittämiseen – Akava Works -selvityksen esittelylähetys to 18.1.

Miten suomalaista työmarkkinajärjestelmää voitaisiin kehittää ja järjestäytymistä edistää? Miten verrokkimaat Ruotsi ja Saksa ovat kehittäneet omia järjestelmiään, ja mitä voimme oppia niiden kokemuksista?

15.1.2024
Lue lisää