Työuupumus ja mielenterveysongelmat uhkaavat hyvinvointia ja työllisyyttä – Akava esittää lainsäädäntömuutoksia

Työuupumus ja mielenterveyden ongelmat kuormittavat yhteiskuntaa ja yksilöitä merkittävästi. Akava ehdottaa useita lainsäädäntömuutoksia ja työterveyshuollon palvelujen laajentamista työkyvyn ja mielenterveyden edistämiseksi.

20.1.2022
Lue lisää

Akava kannattaa parlamentaarisen TKI-työryhmän esityksiä

Parlamentaarinen tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan työryhmä on saanut työnsä valmiiksi. Kansanedustaja Matias Mäkysen johtama työryhmä esittää tuoreessa raportissaan toimenpiteet ylivaalikautisista rahoitusmekanismeista, joiden avulla tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan rahoitusosuus saadaan nousemaan.

13.12.2021
Lue lisää

Akava Works -talousennuste: Suomen talous kasvaa laaja-alaisesti

Tuore Akava Works -talousennuste arvioi, että kokonaistuotanto kasvaa 2,7 prosenttia vuonna 2022. Yritysten ja kotitalouksien luottamus tulevaisuuteen on vahva, mutta sitä koettelevat kuitenkin arvaamaton koronapandemia ja kallistuvan energian vauhdittama hintojen nousu.

10.12.2021
Lue lisää

Akava ja Agronomiliitto: Ruokainnovaatioista uutta kasvua

Akava ja Agronomiliitto korostavat tuoreessa ruokaohjelmassaan ruokasektorin merkitystä kasvulle, huoltovarmuudelle ja hyvinvoinnille. Ohjelmassa esitetään toimia alan kehittämiseksi sekä osaamisen ja innovaatiotoiminnan vahvistamiseksi.

30.11.2021
Lue lisää

Akava: Häirintä ja väkivalta poistettava työelämästä lainsäädäntömuutoksin

Akava esittää, että lainsäädäntöä tiukennetaan, jotta häirintää ja väkivaltaa työelämässä voidaan ennaltaehkäistä ja poistaa tehokkaammin. Muutokset voidaan tehdä työturvallisuuslain kokonaisuudistuksen yhteydessä.

24.11.2021
Lue lisää

Akava: Osaava työvoima mahdollistaa uudet innovaatiot ja teknologiat

Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder painotti Akavan liittokokouksessa osaamisen merkitystä Suomen kansantaloudelle. Jotta panostukset tutkimukseen ja kehittämiseen nostavat tuottavuutta, käytettävissä pitää olla työvoimaa, jonka osaaminen mahdollistaa uusien innovaatioiden ja teknologioiden käyttöönoton. Akava Works -kyselyn tulosten mukaan 76 prosenttia akavalaisista kokee tarvetta osaamisensa päivittämiseen.

23.11.2021
Lue lisää