Akava: Sosiaaliturvaa uudistettava lisäämällä ennaltaehkäisyä ja kannustavuutta

Akava katsoo, että sosiaaliturvauudistus on yksi merkittävimmistä tällä hallituskaudella aloitettavista uudistuksista. Akava pitää hyvänä, että sosiaaliturvauudistus toteutetaan tutkittuun tietoon perustuen, vaiheittain ja useassa osassa.

14.2.2020
Lue lisää

Akava: Alustataloudelle pitää laatia yhtenäiset EU-tason pelisäännöt

Akava pitää tärkeänä, että alustatyötä tekevän asemaa selvennetään EU-tasolla. Akava painottaa, että alustataloutta ei saa käyttää työehtojen polkemisen välineenä tai verojen kiertämiseen.

10.2.2020
Lue lisää

Akava: Hallituksen esittelemä perhevapaauudistus ei lisää työllisyyttä

Akava on pettynyt, että hallituksen perhevapaauudistusta koskevat linjaukset eivät vahvista työllisyyttä. Vanhempien välisen tasa-arvon tulisi vahvistua enemmän.

5.2.2020
Lue lisää

SAK, Akava ja STTK: Ilmastopolitiikassa tarvitaan kunnianhimoisia päästövähennyksiä, työllisyysvaikutusten arviointia ja osaamisen päivittämistä

Hallitus kokoontuu tänään pohtimaan lisätoimia ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Palkansaajakeskusjärjestöt SAK, Akava ja STTK antavat tukensa hallituksen hiilineutraali Suomi 2035 -tavoitteelle. Samalla ne muistuttavat, että kunnianhimoinen ilmastopolitiikka onnistuu varmimmin, kun se on oikeudenmukaista ja koetaan reiluksi. On tärkeää, että ilmastoseminaarissa päätetään konkreettisista oikeudenmukaisen siirtymän toimista.

3.2.2020
Lue lisää

Akavan koulutuspolitiikan johtavaksi asiantuntijaksi Emmi Venäläinen

Akavan koulutuspolitiikan johtavaksi asiantuntijaksi on valittu yhteiskuntatieteiden kandidaatti Emmi Venäläinen. Hän aloittaa tehtävässä 3. helmikuuta 2020. Venäläinen työskentelee vaikuttamisen tiimissä ja hänen päävastuullaan ovat yliopisto- ja tiedepolitiikan asiat.

30.1.2020
Lue lisää

Akava: Työllisyystoimenpiteissä on edettävä nopeasti

Akavan hallitus painottaa työllisyystoimenpiteiden kiireellisyyttä keskusteltuaan kokouksessaan Suomen työmarkkinatilanteesta ja työllisyystoimenpiteistä. Ruotsin työmarkkinaministeri Eva Nordmark vieraili Akavan hallituksen kokouksessa ja kertoi maan työllisyyspolitiikan painotuksista viime vuosina. Ruotsin työllisyysaste on kesän jälkeen alentunut hieman, mutta on edelleen 77 prosenttia. Suomessa työllisyysaste on syksyn aikana pysähtynyt 72,6 prosenttiin.

22.1.2020
Lue lisää