Akava: Hallituksen on keskityttävä budjettiriihessä vahvistamaan osaamista ja työllisyyttä

– Työllisyystavoitteen toteutuminen on elintärkeää. Hallituksen pitää keskittyä ensisijaisesti osaamisen vahvistamiseen ja TKI-panostuksiin. Nyt pitää tehdä sekä lyhyen että pitkän aikavälin päätöksiä, joiden kautta syntyy uutta työtä, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder. Akava painottaa, että...

30.8.2019

– Työllisyystavoitteen toteutuminen on elintärkeää. Hallituksen pitää keskittyä ensisijaisesti osaamisen vahvistamiseen ja TKI-panostuksiin. Nyt pitää tehdä sekä lyhyen että pitkän aikavälin päätöksiä, joiden kautta syntyy uutta työtä, sanoo Akavan puheenjohtaja Sture Fjäder.

Akava painottaa, että budjetissa täytyy pitää kiinni hallitusohjelmassa päätetystä 60 miljoonan euron lisärahoituksesta yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen perusrahoitukseen. Toimet oppivelvollisuuden pidentämiseksi on aloitettava, sillä sen avulla nostetaan yleistä osaamisen tasoa ja kohennetaan erityisesti heikoimmassa asemassa olevien tilannetta työmarkkinoilla.

–    Kysymys korkeakoulujen rahoituksen aikaistamisesta voitaisiin ratkaista myöntämällä hallituskauden alussa 60 miljoonan euron rahoitus, joka koottaisiin luopumalla päästökaupan epäsuorien kustannusten kompensaatiotuesta aiottua aikaisemmin, sanoo Akavan yhteiskunta-asioiden päällikkö Vesa Vuorenkoski.

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan panostuksissa tavoitteena tulee olla neljän prosentin BKT-osuus.

– Jotta saavutamme neljän prosentin tason innovaatiotoiminnassa vuoteen 2027 mennessä, hallituksen pitää tehdä päätökset lisärahoituksesta jo ensi vuoden budjetissa. Valtion omaisuuden myyntituloista voidaan osoittaa rahoitusta innovaatiotoiminnan tukiin. Päätös tukisi hallituksen tulevaisuusinvestointeja eikä myyntituloja käytettäisi juoksevien menojen kattamiseen. Tällä rahoituksella pitää syntyä uusia työpaikkoja, sanoo Fjäder.