Ehdota Akavan yrittäjäpalkinnon saajaa

Akavan yrittäjäpalkinto myönnetään vuosittain tunnustuksena ansioituneelle yrittäjälle tai ammatinharjoittajalle. Tavoitteena on tuoda esille yrittäjyyden suurta merkitystä suomalaiselle yhteiskunnalle, talouskasvulle ja hyvinvoinnille.

20.1.2020

Akavan yrittäjäpalkinnon saaja voi olla akavalainen yrittäjä, akavalaisen jäsenjärjestön yksi tai useampi jäsen tai muu henkilö tai ryhmä, joka on toiminut merkittävällä tavalla akavalaisen yrittäjyyden hyväksi tai sen toimintaedellytysten parantamiseksi.

Ehdotuksia palkinnon saajista voivat tehdä Akavan elinkeinopoliittinen toimikunta, Akavan jäsenjärjestöt, AKY Akavalaiset yrittäjät sekä yksittäiset jäsenjärjestöjen jäsenet. Myös yrittäjä voi ehdottaa itseään palkinnonsaajaksi. Ehdotuksia toivotaan myös Akavan jäsenjärjestöjen yrittäjätyöryhmiltä, -valiokunnilta ja -neuvottelukunnilta.

Ehdotuksesta tulisi käydä ilmi ehdotetusta ammatinharjoittajasta tai yrittäjästä:

  • minkä akavalaisen liiton jäsen hän on
  • miten hän on ansioitunut yrittäjyydessä ja/tai sen toimintaedellytysten parantamisessa
  • yhteystiedot, mahdollinen verkkosivuosoite ja y-tunnus, mahdollisuuksien mukaan ansioluettelo sekä yhteystiedot henkilöstä, joka antaa asiassa lisätietoja.

Ehdotuksessa voi nostaa esiin esimerkiksi ammatinharjoittamisen tai yrityksen toiminnallisen ja taloudellisen kehityksen, yrittäjämyönteisten asenteiden muokkaamisen, hyvän johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämisen sekä vastuullisuuden ja eettisten arvojen huomioimisen.

Vapaamuotoiset ehdotukset perusteluineen pyydetään toimittamaan yrittäjäpalkintoryhmän sihteerille Anu Tuoviselle 17.2.2020 mennessä sähköpostilla anu.tuovinen(at)akava.fi. Yrittäjäpalkintoryhmä käsittelee ehdotukset liitetietoineen luottamuksellisena.

Palkintona on suomalaista taidetta sekä 1 000 euron osaamisseteli.

Palkinnon ohjesäännössä on tarkemmat tiedot siitä mihin palkinnon saajaa valittaessa erityisesti kiinnitetään huomiota.
Ohjesääntö on osoitteessa www.akava.fi/yrittajapalkinto

Lue lisää aiheesta