BEGIN:VCALENDAR PRODID:-//Microsoft Corporation//Outlook 16.0 MIMEDIR//EN VERSION:2.0 METHOD:PUBLISH X-MS-OLK-FORCEINSPECTOROPEN:TRUE BEGIN:VTIMEZONE TZID:FLE Standard Time BEGIN:STANDARD DTSTART:16011028T040000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=10 TZOFFSETFROM:+0300 TZOFFSETTO:+0200 END:STANDARD BEGIN:DAYLIGHT DTSTART:16010325T030000 RRULE:FREQ=YEARLY;BYDAY=-1SU;BYMONTH=3 TZOFFSETFROM:+0200 TZOFFSETTO:+0300 END:DAYLIGHT END:VTIMEZONE BEGIN:VEVENT CLASS:PUBLIC CREATED:20240327T070643Z DESCRIPTION:Mikä on osaajien kansainvälisen liikkuvuuden nykytila Suomess a? Millaisia tavoitteita EU:ssa on asetettu liikkuvuuden edistämiseksi ja mitä nämä tarkoittavat suomalaisille korkeakoulutetuille?\n\nTervetulo a seuraamaan Akavan EU-vaaliaiheisen keskustelusarjan ensimmäistä osaa p erjantaina 5.4. kello 10–11. Verkkolähetyksen teemana on osaaminen ja l iikkuvuus EU-Suomessa.\n\nLähetys tarjoaa mielenkiintoista pohdintaa työ voiman liikkuvuudesta\, koulutustasosta ja osaamisesta Euroopan unionissa. Vaaleihin valmistaudutaan tarkastelemalla näitä teemoja erityisesti Suo men näkökulmasta.\n\nVerkkolähetyksessä ovat mukana OPH:n Erasmus+ -oh jelman korkeakoulutettujen kv-liikkuvuudesta vastaava asiantuntija Anni Ka llio\, EU:sta ja ESUsta\, kansainvälisyydestä ja EU-vaaleista vastaava E ugenie Touma van der Meulen Suomen ylioppilaskuntien liitosta (SYL) ja Eur ooppapolitiikan ja kansainvälisten asioiden asiantuntija Roosa Veijola Su omen opiskelijakuntien liitosta (SAMOK). Keskustelemassa heidän kanssaan on Akavan johtava asiantuntija Miika Sahamies. Osa lähetyksestä on engla nniksi. \n\nTervetuloa seuraamaan ajankohtaista keskustelua. Verkkolähety ksen seuraajaksi ei tarvitse ilmoittautua. Kutsua saa jakaa eteenpäin.\n\ nSeuraa verkkolähetystä tästä linkistä > \n \n \nYhteystiedot:\n\nMiika Sahamies\njohtava asiantuntija\, Akava\nm iika.sahamies@akava.fi \, puh 050 530 536 6\n\nMarkus Penttinen\nkansainvälisten asioiden päällikkö\, Akava\nmar kus.penttinen@akava.fi \, puh 040 772 8 861\n DTEND;TZID="FLE Standard Time":20240405T110000 DTSTAMP:20240327T070643Z DTSTART;TZID="FLE Standard Time":20240405T100000 LAST-MODIFIED:20240327T070643Z LOCATION:Verkkolähetys PRIORITY:5 SEQUENCE:0 SUMMARY;LANGUAGE=fi:Kohti EU-vaaleja: Osaaminen ja liikkuvuus EU-Suomessa TRANSP:OPAQUE UID:040000008200E00074C5B7101A82E0080000000060F83A1F2380DA01000000000000000 010000000EA6277DB37E3EE4999AB70F44A166AF9 X-ALT-DESC;FMTTYPE=text/html:

Mikä on osaajien kans ainvälisen liikkuvuuden nykytila Suomessa? Millaisia tavoitteita EU:ssa o n asetettu liikkuvuuden edistämiseksi ja mitä nämä tarkoittavat suomal aisille korkeakoulutetuille?

Tervetuloa seuraamaan Akavan EU-vaaliaiheisen keskustelusarja n ensimmäistä osaa perjantaina 5.4. kello 10–\;11. Verkkolähetykse n teemana on osaaminen ja liikkuvuus EU-Suomessa.

Lähetys tarjoaa mielenkiintoista pohdintaa työvoima n liikkuvuudesta\, koulutustasosta ja osaamisesta Euroopan unionissa. Vaal eihin valmistaudutaan tarkastelemalla näitä teemoja erityisesti Suomen n äkökulmasta.

Verkkolähetyk sessä ovat mukana OPH:n Erasmus+ -ohjelman korkeakoulutettujen kv-liikkuvuudesta vastaava asiantuntija \;Anni Kallio\, EU:sta ja ESUsta\, kansainvälisyydestä ja EU-vaaleista vastaava \;Eugenie< /span> Touma van der < span class=SpellE>Meulen \;Suomen ylioppilaskuntien liitosta (SYL) ja E urooppapolitiikan ja kansainvälisten asioiden asiantuntija \;< /span>Roosa Veijola< /span> \;Suomen opiskelijakunt ien liitosta (SAMOK). Keskustelemassa heidän kanssaan on Akavan johtava a siantuntija \;Miika Sahamies. Osa l ähetyksestä on englanniksi. \;

Tervetuloa seuraamaan ajankohtaista keskustelua. Verkkolähetyksen seuraajaksi ei tarvitse ilmoittautua. Kutsua saa jakaa eteenpäin.

Se uraa verkkolähetystä tästä linkistä >\;

 \;

 \;

Yhteystiedot:

Miika Sahamies
johtava asiantuntija\, Akava
miika. sahamies@akava.fi\, puh 050 530 5366


Markus Penttinen
kans ainvälisten asioiden päällikkö\, Akava
markus.penttinen@akav a.fi\, puh 040 772 8861

X-MICROSOFT-CDO-BUSYSTATUS:BUSY X-MICROSOFT-CDO-IMPORTANCE:1 X-MICROSOFT-DISALLOW-COUNTER:FALSE X-MS-OLK-AUTOFILLLOCATION:FALSE X-MS-OLK-CONFTYPE:0 BEGIN:VALARM TRIGGER:-PT15M ACTION:DISPLAY DESCRIPTION:Reminder END:VALARM END:VEVENT END:VCALENDAR