Akavan henkilöstö

Allaolevassa luettelossa on Akavan henkilöstön yhteystiedot ja lyhyt kuvaus toimenkuvasta. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@akava.fi.

29.05.2019

Akavan toimisto

Akava ry
Rautatieläisenkatu 6 (käyntiosoite: Kellosilta 7)
00520 Helsinki
puh. 020 7489 400

Akavatalon käyntiosoite: Kellosilta 7

Kirjaamo, virallinen posti:
keskusjarjesto@akava.fi

Akavan henkilöstön sähköpostiosoitteet ovat muotoa:
etunimi.sukunimi (at) akava.fi

 

Akavan henkilöstö

Asikainen, Sini

assistentti; perhevapaalla

 

Fjäder, Sture

puheenjohtaja

puh +358 20 748 9401
puh +358 400 609 717
Twitter @SFjder

 

Halonen, Ulla

pääkirjanpitäjä

Talous ja hallinto
– pääkirjanpito
– työterveysasiat

puh +358 20 748 9429

 

Holm, Riku

assistentti

puh +368 44 765 2528

 

Husa, Tomi

asiantuntija

Viestintä ja tiedontuotanto
– tiedontuotanto
– tuottaa selvityksiä, kyselyitä, laskelmia ja tilastoja
– AkavaWorksin sisällön tuottaminen

puh +358 20 748 9446
puh +358 44 366 4011

 

Hytönen, Synnöve

sihteeri

Talous ja hallinto
– Maakunnalliset toimintaverkostot
– Ulkopuoliset alueelliset edustukset ja nimitykset
– Aluerekisteri, jossa maakunnalliset toimintaverkostot(Akavan edustuksissa toimivat henkilöt)

puh +358 20 748 9432

 

Ignatius, Jaana

palvelupäällikkö

Kasvu ja järjestötoiminta
– järjestäytymisen imagon edistäminen
– jäsenjärjestöjen yhteiset projektit
– Akava-yheisön koulutus ml. Akava-akatemiat, koulutusvastaavien verkosto
– järjestötoiminta ja tapahtumat

puh +358 20 748 9428
puh +358 40 700 2225

 

Joivio, Arja

sihteeri

Talous ja hallinto
Lausuntopyynnöt ja lähtevät lausunnot
-Eduskuntakuulemiset
-Päävastuu arkistosta
-Kansainväliset järjestöt (matkajärjestelyt kattojärjestöjen tapahtumiin, palautusanomukset)

puh +358 20 748 9405
puh +358 50 341 4704

 

Jääskeläinen, Paula

assistentti

Viestintä ja tiedontuotanto

puh +358 20 748 9421
puh +358 50 329 0617

 

Kallinen, Helena

sihteeri

Talous ja hallinto
– Ulkopuolinen edustus/nimitykset
– Tiedontuotannon avustava toiminta
– Vaikuttaminen; työelämätiimin avustaminen

puh +358 20 748 9416

 

Kankaanranta, Päivi

tutkija

Akava Works

puh +358 50 386 1316

 

Kannisto, Miia

johtava asiantuntija

– työelämän lainsäädäntö, erityisesti työlainsäädäntöasiat
– Akavan työelämä- ja työllisyyspoliittisen toimikunnan sihteeri
– Akalex-verkoston vetäjä

puh +358 20 748 9439
puh +358 50 551 5292
Twitter @miiakanto

 

Karhamo, Eeva

viestinnän asiantuntija

Viestintä ja tiedontuotanto
– viestinnän projektit sekä yhteisöllisen viestinnän ja sosiaalisen median kehittäminen

puh +358 20 748 9426
puh +358 50 322 6757
Twitter @EKarhamo

 

Kauppinen, Risto

johtaja

Talous ja hallinto
– Järjestöasiat , talous- ja henkilöstöhallinto, järjestäytymisen ja jäsenjärjestöjen yhteistyön kehittäminen

puh +358 20 748 9414
puh +358 400 529 029
Twitter: @mrkauppinen

 

Kause, Hanna-Maija

johtava asiantuntija

– sosiaali- ja terveyspolitiikka
– työsuojeluasiat
– Akavan sosiaali- ja terveyspoliittisen toimikunnan sihteeri

puh +358 20 748 9436
puh +358 50 566 7949
Twitter: @HannamaijaK

 

Kemppainen, Jyrki

viestintäjohtaja

Viestintä ja tiedontuotanto
– ulkoinen ja sisäinen viestintä
– mediasuhteet

puh +358 20 748 9422
puh +358 40 559 7196
Twitter: @KemppainenJyrki

 

Koev, Eugen

pääekonomisti; opintovapaalla 1.3.2019 alkaen

 

Kokko, Kristiina

kehityspäällikkö

puh +358 50 342 3654
Twitter: @kokko_kokko

 

Kuusisto, Veikka

asiantuntija

Järjestö- ja hallintoyksikkö
– järjestäytymisen imagon edistäminen
– järjestötoiminta ja tapahtumat
– jäsenhankkijoiden verkosto, jäseneksi.fi

puh +358 20 748 9420
puh +358 50 383 1497

Lapilainen, Solja

sihteeri; vuorotteluvapaalla 21.5.–3.9.2019

 

Leporanta, Sanna

viestinnän asiantuntija

puh +358 44 741 6279
Twitter: @sannaleporanta

 

Luhtalampi, Susanna

talousassistentti

talous ja hallinto
– maksuliikenne
– laskutus

puh +358 20 748 9430
puh +358 45 633 4851

 

Metz, Mervi

puheenjohtajan assistentti

– tilaisuuksien ja kokousten järjestelyt
– matkavaraukset ja -sopimusten koordinointi

puh +358 20 748 9402
puh +358 400 737 926

 

Mielityinen, Ida

johtava asiantuntija

Akava, vaikuttaminen; osaaminen ja kasvu
– koulutuspolitiikka

puh +358 20 748 9412
puh +358 50 594 0731
Twitter: @IdaMielityinen

 

Miettinen, Joonas

tutkija

Akava Works
– akavalaisen edunvalvonnan kannalta olennaisten aineistojen ja tilastojen tuottaminen ja hankkiminen
– aihealueet: työllisyys ja työttömyys, työajat ja työolot, järjestäytyminen, kyselytutkimukset
– materiaalin analysointi ja muuntaminen edunvalvonnan työkaluiksi
-Akavan tutkijoiden verkosto

puh +358 20 748 9427
puh +358 44 515 3511

 

Ojala, Katri

johtava asiantuntija

Akava, vaikuttaminen; osaaminen ja kasvu
– lakisääteinen sosiaaliturva ja sosiaalivakuutus
– päävastuualue eläkkeet

puh +358 50 593 8205
Twitter: @OjalaKatri

Penttinen, Markus

kansainvälisten asioiden päällikkö

Akava, vaikuttaminen; Eurooppa
– Akavan kansainvälisen yhteistyön suunnittelu ja johtaminen sekä niitä koskevien yleislinjausten valmistelu

puh +358 20 748 9406
puh +358 40 772 8861
Twitter: @PenttinenMarkus

 

Piispanen, Pekka

johtaja

Akava, vaikuttaminen
– vaikuttaminen-toiminnon johtaminen
– Akavan yhteiskunnallisten vaikuttamisprosessien sekä edunvalvonnan johtaminen

puh +358 20 748 9403
puh +358 40 544 0302
Twitter: @PekkaPiisp

Saarinen, Vesa

tuottaja

Akava Works
– tiedontuotannon ja tutkimuksen tuotanto
– tiedontuotannon ja tutkimuksen viestintä

puh +358 50 372 3473
Twitter: @VesaSaa

Sahamies, Miika

erityisasiantuntija

Akava, vaikuttaminen; työelämä
– nuoriin aikuisiin liittyvä edunvalvontatoiminta
– osaamis- ja koulutuspolitiikkaan liittyviä vastuualueita, kuten toisen asteen koulutuspolitiikka ja EU:n koulutuspolitiikan asioita
– työelämäkysymyksissä yhdenvertaisuus- ja maahanmuuttoasiat

puh +358 20 748 9424
puh +358 50 530 5366
Twitter: @miikasahamies

 

Savinko, Lotta

työelämäasioiden päällikkö

Akava, vaikuttaminen; työelämä, Eurooppa
– työelämäasioiden edunvalvonnasta ja vaikuttamisesta vastaaminen
– Akavan tasa-arvotyöryhmä
– Eurocadres, varapuheenjohtajisto ja hallitus

puh +358 20 748 9444
puh +358 40 504 4356
Twitter: @LSavinko

 

Siikamäki, Ritva

verkkoviestinnän asiantuntija

Akava, viestintä
– verkkopäätoimittaja
– verkkopalvelun kehittäminen ja koordinointi
– tiedotteet ja muu sisällöntuotanto

puh +358 20 748 9437
puh +358 50 341 4845
Twitter: @RSiikamaki

 

Sojonen, Elina

johtava asiantuntija

Koulutuspolitiikka;
– jatkuva oppiminen
– ammattikorkeakoulupolitiikka

puh +358 44 582 7466
Twitter: @ElinaSojonen

 

Sorjonen, Pasi

pääekonomisti

– tiedontuotantotiimi
– toimii talouspolitiikan päällikkönä sekä edustajana kansallisessa ja kansainvälisessä talouspoliittisessa keskustelussa

puh +358 20 748 9409
puh +358 50 557 5271
Twitter: @PasiSSorjonen

 

Taulu, Heikki

ekonomisti

Akava, vaikuttaminen; osaaminen ja kasvu
– työttömyysturva
– työvoimapolitiikka
– työllisyystilanteen seuranta

puh +358 20 748 9433
puh +358 50 361 2869

 

Tuovinen, Anu

johtava asiantuntija

Akava, vaikuttaminen; osaaminen ja kasvu
– elinkeino- ja yrittäjyyspoliittiset asiantuntijatehtävät sekä työn muutostekijöiden haasteisiin vastaamisen kysymykset – AKY Akavalaiset yrittäjät ry:n edunvalvontatoiminnan tukeminen
– Akavan alue- ja maakuntapolitiikka sekä Akavan alue- ja maakuntavaikuttamisen organisointi

puh +358 20 748 9441
puh +358 50 308 6943
Twitter: @Anu_Tuovinen

 

Vuorenkoski, Vesa

Yhteiskunta-asioiden päällikkö

Akava, vaikuttaminen; osaaminen ja kasvu

puh +358 20 748 9419
puh +358 40 742 6082
Twitter: @vesavuorenkoski

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@akava.fi.