Kontakta oss

12.4.2019

Kontaktuppgifter

Akava

Järnvägsmannagatan 6, 00520 Helsingfors
tfn +358 20 7489 400

www.akava.fi

e-post: förnamn.efternamn@akava.fi

Ordförande

Sture Fjäder
tfn +358 20 7489 401

Ordförandeassistent

Mervi Metz
tfn +358 20 7489 402

Chef för samhällsfrågor

Vesa Vuorenkoski
tfn  +358 20 7489 419

 

Chef för internationella ärenden

Markus Penttinen
tfn +358 20 7489 406

Sekreterare (internationella ärenden)

Arja Joivio
tfn +358 20 7489 405