Arbetslivsprogram

Hållbara karriärer är grunden för ett välmående samhälle. I vårt nya arbetslivsprogram betonar vi vikten av att ta hand om arbetsförmågan och arbetshälsan. Vi presenterar ett flertal lösningsförslag och lagstiftningsreformer för förbättrande av arbetslivet, arbetshälsan och arbetsförmågan.

Läs mer

Akavas mål för regeringsprogrammet 2023–2027

Finansieringen av välfärdssamhället förutsätter en stark ekonomisk tillväxt och en hög sysselsättning, betonar Akava i sina mål för regeringsprogrammet 2023–2027. Ekonomins tillväxtförutsättningar och produktiviteten måste förbättras och den ekonomiska politiken måste vara ansvarsfull.

Läs mer

Akava i sociala medier

Youtube