Klimatriktlinjer

Akava kräver en hederlig och rättvis klimatpolitik, där det skapas möjlighet för alla finländare att vara med om att stävja klimatförändringen och anpassa sig till den. Löntagarna ska involveras i planeringen av klimatpolitiken och i de politiska åtgärder som relaterar till uppföljningen av den. Akava understöder en skattereform för hållbar utveckling, där verksamhet som är skadlig för miljön beskattas hårdare och beskattningen av arbets- och företagsverksamhet sänks.

Läs mer

Akavas mål för regeringsprogrammet 2023–2027

Finansieringen av välfärdssamhället förutsätter en stark ekonomisk tillväxt och en hög sysselsättning, betonar Akava i sina mål för regeringsprogrammet 2023–2027. Ekonomins tillväxtförutsättningar och produktiviteten måste förbättras och den ekonomiska politiken måste vara ansvarsfull.

Läs mer

Akava i sociala medier

Youtube