Akavas mål för Europaparlamentsvalet 2024

Akava understöder en stark Europeisk union. Vårt mål är ett kunnigt och bildat Europa med stark ekonomisk tillväxt, en välfungerande inre marknad och rörlighet. Europa bör satsa kraftigt på vetenskap, forskning och hållbar utveckling. Vi framhäver ett sådant europeiskt samarbete som ger ett stort mervärde för medborgarna.

Läs mer

Akava och medlemsförbunden föreslog alternativa lösningar för statsministern – arbetsmarknadskrisen kan undvikas

Ordförandena inom Akava träffade den 13 oktober statsminister Petteri Orpo och överräckte en framställning där de föreslår att det snarast bör inledas förhandlingar för att undvika att arbetsmarknaden hamnar i kris. Akava poängterar att en stabilisering av den offentliga ekonomin och en höjning av sysselsättningen kräver en mångsidig och balanserad översyn och dialog om arbetsmarknadsreformerna.

Läs mer

Akava i sociala medier

Youtube