Klimatriktlinjer

Akava kräver en hederlig och rättvis klimatpolitik, där det skapas möjlighet för alla finländare att vara med om att stävja klimatförändringen och anpassa sig till den. Löntagarna ska involveras i planeringen av klimatpolitiken och i de politiska åtgärder som relaterar till uppföljningen av den. Akava understöder en skattereform för hållbar utveckling, där verksamhet som är skadlig för miljön beskattas hårdare och beskattningen av arbets- och företagsverksamhet sänks.

Läs mer

Akava och medlemsförbunden föreslog alternativa lösningar för statsministern – arbetsmarknadskrisen kan undvikas

Ordförandena inom Akava träffade den 13 oktober statsminister Petteri Orpo och överräckte en framställning där de föreslår att det snarast bör inledas förhandlingar för att undvika att arbetsmarknaden hamnar i kris. Akava poängterar att en stabilisering av den offentliga ekonomin och en höjning av sysselsättningen kräver en mångsidig och balanserad översyn och dialog om arbetsmarknadsreformerna.

Läs mer

Akava i sociala medier

Youtube