De äldre diskrimineras trots att djupgående kompetens borde utnyttjas

Enligt en utredning som Finlands Ekonomer gjort har över 80 procent av alla ekonomer över 55 år upplevt åldersdiskriminering när de sökt arbete. Under pågående anställning kommer den orättvisa behandlingen till uttryck som brist på uppskattning och en stagnerande karriär.

3.12.2020
Läs mer

Tillväxt genom kompetens

I vår kampanj Tillväxt genom kompetens påminner vi tillsammans med våra förbund om att var och en har rätt lära sig i sitt arbete och utveckla sina yrkesfärdigheter på ett mångsidigt sätt även utanför arbetet.

2.12.2020
Läs mer

FFC, Akava och STTK: Löntagarnas förslag för att förbättra sysselsättningen bland äldre arbetslösa fick inget gensvar från arbetsgivarna

Förhandlingarna om åtgärder för att höja sysselsättningsgraden bland över 55-åringar har avbrutits och arbetsmarknadsorganisationerna kommer inte att lägga fram ett gemensamt förslag för regeringen.

30.11.2020
Läs mer

Akava deltar i kampanjen ”Eget språk” för ett bättre språkklimat

Justitieministeriets kampanj ”Eget språk”, i vilket Akava deltar, vill bidtra till ett bättre språkklimat. Justitieministeriet hoppas att kampanjens budskap uppmuntrar olika språkgrupper till att förhålla sig positivare till varandra. I kampanjen hittar språkgrupperna en gemensam melodi genom juniorfotboll. Kampanjen uppmuntrar var och en att modigt tala sitt eget språk och se mångfalden i de olika språken som en styrka i samhället.

3.11.2020
Läs mer

Sture Fjäder fortsätter som ordförande för Akava

Akavas förbundskongress valde Sture Fjäder till ordförande för Akava med rösterna 578–292. Fjäder har verkat som Akavas ordförande sedan 2011. Akavas andra ordförandekandidat var Maria Teikari, servicedirektör vid Högskoleutbildade samhällsvetare YKA. Av Akavas 36 medlemsförbund var 33 förbund representerade vid förbundskongressen som hölls den 25 augusti i Helsingfors.

25.8.2020
Läs mer

Avgiftsfria Sommarjobbarinfo hjälper om det uppstår problem på sommarjobbet

FFC:s, Akavas och STTK:s gemensamma tjänst Sommarjobbarinfo öppnar i dag. I år är det politices magister, rättsnotarie Anni Ritari som betjänar dem som tar kontakt med rådgivningen.

4.5.2020
Läs mer