Studerandeorganisationernas gemensamma kommunalvalkampanj: vi gör en bättre studentstad tillsammans

Studerandeorganisationernas gemensamma kampanj inför kommunalvalet uppmuntrar studerande att rösta och ökar medvetenheten om internationella studerandes rösträtt.

2.3.2021
Läs mer

Förslag för att underlätta tillgången till högskoleutbildning och arbete för personer med funktionsnedsättning

Akava har sammanställt förslag för att underlätta tillgången till högskoleutbildning och arbete för personer med funktionsnedsättning.

26.2.2021
Läs mer

Akava och dess förhandlingsorganisationer vill förnya medlingssystemet

Akava, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU och De Högre Tjänstemännen YTN föreslår att medlingssystemet förnyas, förfarandet preciseras och resurserna för medling förstärks.

18.2.2021
Läs mer

De äldre diskrimineras trots att djupgående kompetens borde utnyttjas

Enligt en utredning som Finlands Ekonomer gjort har över 80 procent av alla ekonomer över 55 år upplevt åldersdiskriminering när de sökt arbete. Under pågående anställning kommer den orättvisa behandlingen till uttryck som brist på uppskattning och en stagnerande karriär.

3.12.2020
Läs mer

Tillväxt genom kompetens

I vår kampanj Tillväxt genom kompetens påminner vi tillsammans med våra förbund om att var och en har rätt lära sig i sitt arbete och utveckla sina yrkesfärdigheter på ett mångsidigt sätt även utanför arbetet.

2.12.2020
Läs mer

FFC, Akava och STTK: Löntagarnas förslag för att förbättra sysselsättningen bland äldre arbetslösa fick inget gensvar från arbetsgivarna

Förhandlingarna om åtgärder för att höja sysselsättningsgraden bland över 55-åringar har avbrutits och arbetsmarknadsorganisationerna kommer inte att lägga fram ett gemensamt förslag för regeringen.

30.11.2020
Läs mer