Sv

Kampanjen Min mentala hälsa är en #ViktigDelAvMig samlar ungas erfarenheter av välbefinnande

I vår kampanj Min mentala hälsa är en #ViktigDelAvMig inbjuder vi högskolestuderande och unga vuxna att dela med sig av sina erfarenheter och utmaningar med välbefinnandet. Avsikten med kampanjen är att ge beslutsfattarna aktuell information om de ungas situation. Vi framför också våra förslag till lösningar på problemen.

25.3.2024
Läs mer

Akavas totala medlemsantal ökade 2023

I början av 2024 hade Akavaförbunden 623 299 medlemmar, vilket innebar en ökning med drygt 7 000 medlemmar jämfört med i fjol. Antalet betalande medlemmar var 437 176. Antalet studerandemedlemmar var 127 308, dvs. Akavas förbund hade i början av 2024 sextusen fler studerandemedlemmar än under 2023. 

1.3.2024
Läs mer

Frågor och svar om utmarschen 6.2

Arbetsmarknadscentralorganisationen Akavas styrelse beslutade vid sitt möte den 19 januari att vidta politiska stridsåtgärder som samordnas av Akava, det vill säga en utmarsch den 6 februari 2024 kl. 14. Utmarschen avslutas kl. 16. Vi sammanställde viktig infromation för Akavamedlemmar i en lista av vanliga frågar och svar. En lista av de förbund som deltar är tillgänglig på den här sidan.

23.1.2024
Läs mer

Akava: I arbetsmarknadskonflikten har landets regering nycklarna till lösningen i sina händer

Akava har för regeringen föreslagit en helhetsbedömning av arbetslivsreformerna och en konsekvensbedömning samt lösningar för att balansera upp de arbetsreformer som ingår i regeringsprogrammet. Förslagen har inte väckt något gensvar. Akava betonar att regeringen har nycklarna i sina händer till en lösning på krisen på arbetsmarknaden. Vid sitt möte den 19 januari fattade Akavas styrelse beslut om en politisk stridsåtgärd som samordnas av Akava.

22.1.2024
Läs mer

FFC, Akava och STTK: Ändringarna i rätten till stridsåtgärder rubbar ytterligare balansen på arbetsmarknaden

Löntagarcentralorganisationerna FFC, Akava och STTK har gett ett gemensamt utlåtande om reformen av lagstiftningen om arbetsfred. I utlåtandet upprepar organisationerna sin tidigare ståndpunkt om att beredningen är bristfällig och att det inte är fråga om omsorgsfull beredning på trepartsbasis.

5.12.2023
Läs mer

Vi är med i Barn med på jobbet-dagen 24.11.2023

På fredagen 24. november 2023 är det barnens tur att bekanta sig med arbetsplatser. Barn med på jobbet-dagen erbjuder arbetsplatserna en möjlighet att lyfta fram rösten av barn i olika åldrar och den kan genomföras på olika sätt. Vi deltar också i arbetet för ett familjevänligare arbetsliv.

24.11.2023
Läs mer