Sv

Liten ökning i Akavaförbundens medlemsantal

I början av 2023 hade Akavaförbunden 616 000 medlemmar, vilket är en ökning med 1 200 medlemmar jämfört med ifjol. Antalet betalande medlemmar ökade med 177 och antalet studerandemedlemmar med 3 393 personer. Flest nya medlemmar fick Ingenjörsförbundet och den största ökningen proportionellt sett hade Akavas sjukskötare och Taja.

3.3.2023
Läs mer

God jul och gott nytt år!

I år deltar vi i insamlingen Jul i sinnet och stöder barns och ungas psykiska hälsa via Mieli rf.

21.12.2022
Läs mer

FFC, Akava och STTK: Regeringens oförmåga att främja lönetransparens är ett bakslag för jämställdheten

Löntagarcentralorganisationerna FFC, Akava och STTK kritiserar regeringen för att den har fällt förslaget om lönetransparens. Lagförslaget om att främja lönetransparens på arbetsplatserna hade beretts länge, men förslaget föll under regeringens förhandlingar och propositionen kommer inte att överlämnas till riksdagen.

17.11.2022
Läs mer

Akavas nya ordförande är Maria Löfgren

Akavas förbundskongress valde Maria Löfgren till ordförande för Akava. Förbundskongressen röstade om ordförandevalet och valet avgjordes till Löfgrens fördel i första omgången, efter att hon fått 514 röster. Hennes ordförandeskapsperiod inleds genast och fortsätter fram till förbundskongressen våren 2024.

14.11.2022
Läs mer

Akava: Hållbara karriärer är grunden för ett välmående samhälle

I sitt arbetslivsprogram betonar Akava vikten av att ta hand om arbetsförmågan och arbetshälsan. I programmet presenterar Akava ett flertal lösningsförslag och lagstiftningsreformer för förbättrande av arbetslivet, arbetshälsan och arbetsförmågan.

21.10.2022
Läs mer

Akava väljer en ny ordförande i november

Akavas ordförande Sture Fjäder meddelar att han avsäger sig sitt uppdrag i november. Han har innehaft posten sedan år 2011 och är därmed Akavas mest långvariga ordförande. Fjäders ordförandeperiod skulle ha fortsatt till förbundskongressen våren 2024. Han valdes vid förbundskongressen den 25 augusti 2020 för en fyraårsperiod, 2020–2024.

19.6.2022
Läs mer