Sv

FFC, Akava och STTK: Ändringarna i rätten till stridsåtgärder rubbar ytterligare balansen på arbetsmarknaden

Löntagarcentralorganisationerna FFC, Akava och STTK har gett ett gemensamt utlåtande om reformen av lagstiftningen om arbetsfred. I utlåtandet upprepar organisationerna sin tidigare ståndpunkt om att beredningen är bristfällig och att det inte är fråga om omsorgsfull beredning på trepartsbasis.

5.12.2023
Läs mer

Vi är med i Barn med på jobbet-dagen 24.11.2023

På fredagen 24. november 2023 är det barnens tur att bekanta sig med arbetsplatser. Barn med på jobbet-dagen erbjuder arbetsplatserna en möjlighet att lyfta fram rösten av barn i olika åldrar och den kan genomföras på olika sätt. Vi deltar också i arbetet för ett familjevänligare arbetsliv.

24.11.2023
Läs mer

Vi deltar i Upptäck ditt kunnande -veckan

Syftet med Upptäck ditt kunnande -veckan är att hjälpa människor och gemenskaper att upptäcka och uppvisa sitt kunnande, samt lyfta upp samtalsämnet för allmän diskussion. Upptäck ditt kunnande -veckans effektivitet ligger i att den förverkligas tillsammans. Därför välkomnar vi olika slags gemenskaper att medverka med oss.

2.10.2023
Läs mer

Akava: Konkreta lagstiftningsåtgärder krävs för ett diskrimineringsfritt arbetsliv

Akava anser att regeringens meddelande om främjande av likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering är ett steg i rätt riktning men att det fortfarande krävs mycket arbete. Det meddelande som riksdagen behandlar den 6 september saknar förslag till konkreta lagstiftningsändringar och beslut om finansiering.

6.9.2023
Läs mer

Organisationerna: Regeringen måste slopa nedskärningarna inom fritt bildningsarbete

Arbetsmarknads- och bildningssektorns organisationer kräver att landets regering slopar de nedskärningar som berör folkhögskolor, medborgarinstitut, sommaruniversitet, studiecentraler och idrottsutbildningscenter. Om nedskärningarna förverkligas äventyrar det omfattningen av läroinrättningsnätverket.

25.8.2023
Läs mer

Sommarjobb som egenanställd – ett hot eller en möjlighet?

Under de senaste åren har det i Finland blivit vanligare med egenanställningar, eller lättföretagande som det också kallas. Det händer också att unga blir erbjudna sommarjobb genom egenanställning. Vee Tirinen, som jobbar som rådgivare på FFC:s, Akavas och STTK:s tjänst Sommarjobbarinfo, svarar på sex frågor som gäller egenanställningar.

29.6.2023
Läs mer