Regeringen måste hålla sitt löfte och ingripa i diskriminering i arbetslivet på grund av graviditet och familjeledighet

Löntagarorganisationerna FFC, Akava och STTK samt Kvinnoorganisationernas Centralförbund, Nätverket för familjers diversitet och Mothers in Business MiB kräver att regeringen ska genomföra de lagändringar som behövs för att förebygga diskriminering på grund av graviditet och familjeledighet.

14.9.2021
Läs mer

Akava föreslår ändringar i lagstiftningen om distansarbete: anställda bör ha rätt till partiellt distansarbete

Det ökade distansarbetet under coronatiden har inneburit snabba förändringar i sättet att arbeta. Distansarbete och en kombination av distansarbete och närarbete kommer också framöver att spela en viktig roll i vårt arbetsliv. Akava föreslår ändringar i lagstiftningen om distansarbete och betonar vikten av gemensamma överenskommelser, tydliga regler, arbetsergonomi och arbetarskydd samt försäkringar.

2.9.2021
Läs mer

Akava: Ökade FUI-satsningar är nyckeln till hållbar tillväxt

Akava redogör i sitt nya tillväxtprogram för sina mål och åtgärder när det gäller att främja hållbar tillväxt och förbättra konkurrenskraften. Akava poängterar att hållbar tillväxt uppnås genom högklassig kompetens och gynnsamma verksamhetsförutsättningar för företag. Med hjälp av kompetens, vetenskap och teknik kan vi lösa de stora problemen i världen, såsom klimatförändringen och förlusten av biologisk mångfald.

31.8.2021
Läs mer

Akava: Höjd kompetens och utbildningsnivå kräver stark finansiering för vetenskap och forskning

Akava kräver att regeringen förbinder sig att höja finländarnas kompetens- och utbildningsnivå, så att minst hälften av de unga åldersklasserna avlägger högskoleexamen 2030. Det här förutsätter en stark finansiering för vetenskap och forskning. Akava betonar i sitt färska kompetensprogram behovet av att höja utbildningsnivån och säkerställa tillräckliga resurser, vikten av livslångt lärande samt att utbildningssystemet bör vara internationellt.

18.5.2021
Läs mer

FFC, Akava och STTK: Coronavaccinering ska räknas som avlönad arbetstid

Löntagarcentralorganisationerna FFC, Akava och STTK uppmanar människor att ta coronavaccin genast när det är möjligt. Organisationerna förutsätter att arbetstagarna kan ta vaccinet under arbetstid utan inkomstbortfall.

17.5.2021
Läs mer

FFC, Akava och STTK: Finland bör stödja EU:s stimulanspaket

Löntagarcentralorganisationerna FFC, Akava och STTK betonar att konsekvenserna kan bli allvarliga om EU:s stimulanspaket fälls i Finland. Om paketet förkastas skulle det sannolikt uppstå marknadstumult som leder till att arbetstillfällen försvinner och vår viktigaste exportregion, unionens inre marknad, lamslås. Organisationerna påpekar att redan det att man åstadkom paketet hade en lugnade effekt på marknaden och har ingett hopp åt världsdelen som har drabbats hårt av coronaviruset.

6.5.2021
Läs mer