Akavas medlemsförbund

Akavaförbunden betjänar sina medlemmar genom hela yrkesbanan. Medlemsförbunden inom Akava bistår sina enskilda medlemmar i medlemskaps- och rådgivningsärenden, såsom löne- och avtalsrådgivning i anslutning till deras anställningsförhållanden.

30.3.2022

Akavaförbunden betjänar sina medlemmar genom hela yrkesbanan

Medlemsförbunden inom Akava bistår sina enskilda medlemmar i medlemskaps- och rådgivningsärenden, såsom löne- och avtalsrådgivning i anslutning till deras anställningsförhållanden.

Därtill erbjuder medlemsförbunden professionell intressebevakning och deltar i arbetet med att utveckla lagstiftningen och kollektivavtalen inom sin respektive bransch.

Akavas medlemsförbund och medlemsantalen 1.1.2022 i alfabetisk ordning

Agronomförbundet: 5 951
Akavas Allmänna Grupp: 792
Akavas sjukskötare och Taja: 3 177
Akavas specialorganisationer: 26 267
AKI-förbunden: 4 885
Befälsförbundet: 3 186
Chefer och Specialister YTY: 10 770
Diakoniarbetarnas Förbund: 1 605
DIFF Ingenjörerna i Finland: 3 303
Fackorganisationen Ava: 3 858
Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia: 25 776
Finlands Arkitektförbund: 2 399
Finlands Ekonomer: 56 653
Finlands Farmaciförbund: 7 572
Finlands Företagshälsovårdareförbund: 1 179
Finlands Hälsovårdarförbund FHVF: 6 734
Finlands Juristförbund: 16 205
Finlands Läkarförbund: 28 748
Finlands Polisorganisationers Förbund SPJL: 10 889
Finlands Psykologförbund: 7 726
Finlands Talterapeutförbund: 1 821
Finlands Tandläkarförbund: 7 454
Finlands Veterinärförbund: 3 000
Forskarförbundet: 6 994
Försäljar- och marknadsförarproffsen: 17 593
Högskoleutbildade samhällsvetare: 12 977
Ingenjörsförbundet IL: 69 979
KTK Teknikens Experter: 7 153
Natur-, miljö- och skogsvetareförbundet Loimu: 15 646
Officersförbundet: 6 480
Professorsförbundet: 2 617
Sakkunniga i fostran och ungdomsarbete KNT: 959
Sakkunniga i Rehabiliteringsbranshen: 9 844
Teknikens Akademikerförbund TEK: 75 791
Tradenomförbundet: 31 172
Undervisningssektorns Fackorganisation: 117 633

Totalt: 614 788