Akavas medlemsförbund

Akavaförbunden betjänar sina medlemmar genom hela yrkesbanan. Medlemsförbunden inom Akava bistår sina enskilda medlemmar i medlemskaps- och rådgivningsärenden, såsom löne- och avtalsrådgivning i anslutning till deras anställningsförhållanden.

4.6.2019

Akavaförbunden betjänar sina medlemmar genom hela yrkesbanan

Medlemsförbunden inom Akava bistår sina enskilda medlemmar i medlemskaps- och rådgivningsärenden, såsom löne- och avtalsrådgivning i anslutning till deras anställningsförhållanden.

Därtill erbjuder medlemsförbunden professionell intressebevakning och deltar i arbetet med att utveckla lagstiftningen och kollektivavtalen inom sin respektive bransch.

Akavas medlemsförbund och medlemsantalen 1.1.2020

Agronomförbundet 6 016
Akavas Allmänna Grupp 749
Akavas sjukskötare och Taja 2 842
Akavas specialorganisationer 26 484
Befälsförbundet 3 447
Chefer och Specialister YTY 11 217
Diakoniarbetarnas Förbund 1 685
DIFF Ingenjörerna i Finland 3 269
Fackorganisationen Ava rf 5 054
Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia 25 994
Finlands Arkitektförbund 2 771
Finlands Ekonomer 53 311
Finlands Farmaciförbund 7 961
Finlands Företagshälsovårdareförbund 1 327
Finlands Hälsovårdarförbund FHVF 7 143
Finlands Juristförbund 16 045
Finlands Läkarförbund 27 399
Finlands Polisorganisationers Förbund SPJL 10 942
Finlands Psykologförbund 7 548
Finlands Talterapeutförbund 1 740
Finlands Tandläkarförbund 7 426
Finlands Veterinärförbund 2 876
Forskarförbundet 7 130
Försäljar- och marknadsförarproffsen 18 950
Högskoleutbildade samhällsvetare 12 543
Ingenjörsförbundet IL 69 327
KTK Teknikens Experter 7 835
Kyrkans akademiker AKI 5 272
Natur-, miljö- och skogsvetareförbundet Loimu 14 282
Officersförbundet 6 289
Professorsförbundet 2 559
Sakkunniga i fostran och ungdomsarbete KNT 1 072
Sakkunniga i Rehabiliteringsbranshen 9 336
Teknikens Akademikerförbund TEK 72 178
Tradenomförbundet 31 441
Undervisningssektorns Fackorganisation 117 351

Totalt    608 811