Akavas medlemsförbund

Akavaförbunden betjänar sina medlemmar genom hela yrkesbanan. Medlemsförbunden inom Akava bistår sina enskilda medlemmar i medlemskaps- och rådgivningsärenden, såsom löne- och avtalsrådgivning i anslutning till deras anställningsförhållanden.

3.3.2023

Akavaförbunden betjänar sina medlemmar genom hela yrkesbanan

Medlemsförbunden inom Akava bistår sina enskilda medlemmar i medlemskaps- och rådgivningsärenden, såsom löne- och avtalsrådgivning i anslutning till deras anställningsförhållanden.

Därtill erbjuder medlemsförbunden professionell intressebevakning och deltar i arbetet med att utveckla lagstiftningen och kollektivavtalen inom sin respektive bransch.

Akavas medlemsförbund och medlemsantalen 1.1.2023 i alfabetisk ordning

Agronomförbundet: 5 919
Akavas Allmänna Grupp: 791
Akavas sjukskötare och Taja: 3 784
Akavas specialorganisationer: 25 231
AKI-förbunden: 4 800
Befälsförbundet: 3 094
Chefer och Specialister YTY: 11 013
Diakoniarbetarnas Förbund: 1 587
DIFF Ingenjörerna i Finland: 3 349
Fackorganisationen Ava: 3 669
Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia: 25 740
Finlands Arkitektförbund: 2 160
Finlands Ekonomer: 58 232
Finlands Farmaciförbund: 7 520
Finlands Företagshälsovårdareförbund: 1 038
Finlands Hälsovårdarförbund FHVF: 6 547
Finlands Juristförbund: 16 163
Finlands Läkarförbund: 29 261
Finlands Polisorganisationers Förbund SPJL: 10 891
Finlands Psykologförbund: 7 965
Finlands Talterapeutförbund: 1 916
Finlands Tandläkarförbund: 7 473
Finlands Veterinärförbund: 3 040
Forskarförbundet: 6 738
Försäljar- och marknadsförarproffsen: 16 831
Högskoleutbildade samhällsvetare: 13 113
Ingenjörsförbundet IL: 71 959
KTK Teknikens Experter: 6 670
Natur-, miljö- och skogsvetareförbundet Loimu: 16 567
Officersförbundet: 6 449
Professorsförbundet: 2 642
Sakkunniga i fostran och ungdomsarbete KNT: 923
Sakkunniga i Rehabiliteringsbranshen: 10 009
Teknikens Akademikerförbund TEK: 76 636
Tradenomförbundet: 31 937
Undervisningssektorns Fackorganisation: 114 349

Totalt: 616 006