Akavas medlemsförbund

Akavaförbunden betjänar sina medlemmar genom hela yrkesbanan. Medlemsförbunden inom Akava bistår sina enskilda medlemmar i medlemskaps- och rådgivningsärenden, såsom löne- och avtalsrådgivning i anslutning till deras anställningsförhållanden.

4.6.2019

Akavaförbunden betjänar sina medlemmar genom hela yrkesbanan

Medlemsförbunden inom Akava bistår sina enskilda medlemmar i medlemskaps- och rådgivningsärenden, såsom löne- och avtalsrådgivning i anslutning till deras anställningsförhållanden.

Därtill erbjuder medlemsförbunden professionell intressebevakning och deltar i arbetet med att utveckla lagstiftningen och kollektivavtalen inom sin respektive bransch.

Akavas medlemsförbund och medlemsantalen 1.1.2019

Agronomförbundet:  6 045
Akavas Allmänna Grupp:  727
Akavas sjukskötare och Taja: 2 351
Akavas specialorganisationer:  26 842
Befälsförbundet: 3 550
Chefer och Specialister YTY: 11 014
Diakoniarbetarnas Förbund: 1 735
DIFF Ingenjörerna i Finland: 3 181
Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia: 25 797
Fackorganisationen Ava: 5 298
Finlands Arkitektförbund: 2 484
Finlands Ekonomer:  52 892
Finlands Farmaciförbund:  7 885
Finlands Företagshälsovårdareförbund: 1 367
Finlands Hälsovårdarförbund FHVF: 7 299
Finlands Juristförbund: 16 015
Finlands Läkarförbund: 26 754
Finlands Polisorganisationers Förbund SPJL: 10 878
Finlands Psykologförbund: 7 504
Finlands Talterapeutförbund: 1 674
Finlands Tandläkarförbund: 7 381
Finlands Veterinärförbund: 2 790
Forskarförbundet: 6 427
Försäljar- och marknadsförarproffsen: 21 374
Högskoleutbildade samhällsvetare: 12 490
Ingenjörsförbundet IL:  69 138
KTK Teknikens Experter : 8 283
Kyrkans akademiker AKI:  5 498
Natur-, miljö- och skogsvetareförbundet Loimu: 14 120
Officersförbundet: 6 267
Professorsförbundet: 2 493
Sakkunniga i Rehabiliteringsbranshen: 9 146
Sakkunniga i fostran och ungdomsarbete KNT: 1 083
Teknikens Akademikerförbund TEK:  70 553
Tradenomförbundet:  31 331
Undervisningssektorns Fackorganisation:  118 624

Totalt    608 290