Akavas medlemsförbund

Akavaförbunden betjänar sina medlemmar genom hela yrkesbanan. Medlemsförbunden inom Akava bistår sina enskilda medlemmar i medlemskaps- och rådgivningsärenden, såsom löne- och avtalsrådgivning i anslutning till deras anställningsförhållanden.

3.3.2023

Akavaförbunden betjänar sina medlemmar genom hela yrkesbanan

Medlemsförbunden inom Akava bistår sina enskilda medlemmar i medlemskaps- och rådgivningsärenden, såsom löne- och avtalsrådgivning i anslutning till deras anställningsförhållanden.

Därtill erbjuder medlemsförbunden professionell intressebevakning och deltar i arbetet med att utveckla lagstiftningen och kollektivavtalen inom sin respektive bransch.

Akavas medlemsförbund och medlemsantalen 1.1.2024 i alfabetisk ordning

Agronomförbundet: 5 880

Akavas Allmänna Grupp: 819

Akavas sjukskötare och Taja: 4 313

Akavas specialorganisationer: 25 087

AKI-förbunden: 4 720

Befälsförbundet: 2 970

Diakoniarbetarnas Förbund DAF: 1 433

DIFF Ingenjörerna i Finland: 3 544

Fackorganisationen Ava: 3 572

Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia: 26 163

Finlands Arkitektförbund: 2 205

Finlands Ekonomer: 58 954

Finlands Farmaciförbund: 7 466

Finlands Företagshälsovårdareförbund: 1 138

Finlands Hälsovårdarförbund FHVF: 6 019

Finlands Läkarförbund: 29 764

Finlands Polisorganisationers Förbund SPJL: 10 765

Finlands Psykologförbund: 8 106

Finlands Talterapeutförbund: 1 974

Finlands Tandläkarförbund: 7 413

Finlands Veterinärförbund: 3 085

Forskarförbundet: 6 826

Försäljar- och marknadsförarproffsen: 15 923

Högskoleutbildade samhällsvetare: 13 778

Ingenjörsförbundet IL: 74 109

Juristförbundet: 15 905

KTK Teknikens Experter: 6 094

Natur-, miljö- och skogsvetareförbundet Loimu: 17 124

Officersförbundet: 6 633

Professorsförbundet: 2 702

Sakkunniga i fostran och ungdomsarbete KNT: 862

Sakkunniga i Rehabiliteringsbranshen: 9 885

Specialister och chefer ASIA: 11 202

Teknikens Akademikerförbund TEK: 79 362

Tradenomförbundet: 33 522

Undervisningssektorns Fackorganisation: 113 982

Totalt: 623 299