Akava och medlemsförbunden föreslog alternativa lösningar för statsministern – arbetsmarknadskrisen kan undvikas

Ordförandena inom Akava träffade idag den 13 oktober statsminister Petteri Orpo och överräckte en framställning där de föreslår att det snarast bör inledas förhandlingar för att undvika att arbetsmarknaden hamnar i kris. Akava poängterar att en stabilisering av den offentliga ekonomin och en höjning av sysselsättningen kräver en mångsidig och balanserad översyn och dialog om arbetsmarknadsreformerna.

13.10.2023
Läs mer