Akava deltar i kampanjen ”Eget språk” för ett bättre språkklimat

Justitieministeriets kampanj ”Eget språk”, i vilket Akava deltar, vill bidtra till ett bättre språkklimat. Justitieministeriet hoppas att kampanjens budskap uppmuntrar olika språkgrupper till att förhålla sig positivare till varandra. I kampanjen hittar språkgrupperna en gemensam melodi genom juniorfotboll. Kampanjen uppmuntrar var och en att modigt tala sitt eget språk och se mångfalden i de olika språken som en styrka i samhället.

3.11.2020

Tim Sparv, kapten för Finlands herrlandslag i fotboll Huuhkajat, medverkar i justitieministeriets kampanj ”Eget språk” för ett bättre språkklimat. Justitieministeriet hoppas att kampanjens budskap uppmuntrar olika språkgrupper till att förhålla sig positivare till varandra. I kampanjen hittar språkgrupperna en gemensam melodi genom juniorfotboll.

Justitieministeriets barometerundersökning Språkbarometern 2016 tydde på många utmaningar vad gäller den allmänna inställningen till andra språkgrupper. Närmare hälften av de svenskspråkiga och var femte finskspråkig uppgav att de i sin egen hemkommun blivit sämre behandlade på grund av det språk de talar. De preliminära resultaten av den barometerundersökning som färdigställs i december 2020 tyder emellertid på att situationen blivit något bättre. Dock upplever fortfarande både de finskspråkiga och de svenskspråkiga minoriteterna i tvåspråkiga kommuner att relationerna mellan språkgrupperna innebär vissa utmaningar.

I kampanjen, som startade den 2 november, för fotboll människor samman över språkgränserna. Utöver juniorfotbollsspelare deltar också Huuhkajat-kaptenen Tim Sparv, som på sin egen dialekt uppmuntrar var och en att modigt tala sitt eget språk.

– Språket är en attityd. Och speciellt som ung ska man våga prata, det behöver inte vara perfekt. Jag har alltid sett språk som en kul och intressant grej, men jag har blivit mera intresserad av språk när jag har bott utomlands. Det är spännande med svenska dialekter i Österbotten. Man glömmer lätt sin egen dialekt och börjar prata högsvenska. Det här är en viktig kampanj, säger Tim Sparv, som är kapten för Finlands herrlandslag i fotboll Huuhkajat.

Kampanjen ”Eget språk” syns och hörs i skolor, läroanstalter och arbetsgemenskaper runt om i Finland i november–december 2020. Vem som helst kan delta i kampanjen till exempel genom att dela kampanjvideon eller sin egen positiva språkerfarenhet i sociala medier.

 

 

Kampanjens budskap

Tala modigt ditt eget språk

Språket du använder är en viktig del av din identitet. Det berättar om vem du är.

Samtidigt är språket ett verktyg för växelverkan som förenar dig med världen och hjälper dig att förstå den. Vi ska lyssna på varandra. Var och en har något viktigt att säga.

I ett gott språkklimat vågar var och en tala sitt eget språk.

Tala ditt eget språk, vi hittar säkert en gemensam melodi.

#omakieli #egetspråk

 

Kampanjens webbsidor finns på egetsprak.fi