Akava: Konkreta lagstiftningsåtgärder krävs för ett diskrimineringsfritt arbetsliv

Akava anser att regeringens meddelande om främjande av likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering är ett steg i rätt riktning men att det fortfarande krävs mycket arbete. Det meddelande som riksdagen behandlar den 6 september saknar förslag till konkreta lagstiftningsändringar och beslut om finansiering.

6.9.2023

– Det är nödvändigt att regeringen förbinder sig vid att främja likabehandling, jämställdhet och icke-diskriminering i all sin verksamhet och kommunicerar detta tydligt och aktivt. Det färska meddelandet är ett viktigt steg och arbetet kring det har varit nyttigt. Meddelandet som sådant är dock inte tillräckligt, utan till stöd för det behövs mer konkreta åtgärder än de som framförs där.

– Jag uppmuntrar riksdagsledamöterna till att vara aktiva både när meddelandet behandlas i riksdagen och under hela valperioden. Vi utgår ifrån att också centralorganisationerna bjuds in till beredningen av de fortsatta åtgärderna, säger Akavas ordförande Maria Löfgren.

Akava hördes vid beredningen av meddelandet och föreslog i sitt yttrande många konkreta åtgärder för att bygga upp ett samhälle utan diskriminering.

– I arbetslivet, på arbetsmarknaden och i utbildningarna finns det diskriminerande attityder och strukturer som behöver identifieras och som vi måste komma bort från. Inom Akava är vi besvikna över att vårt förslag om att kriminalisera hatretorik inte togs med i meddelandets åtgärder trots att hatretorik och riktade trakasserier verkar öka, säger Löfgren.

– Meddelandet tar heller inte ställning till diskriminerings- och jämställdhetsnämndens rätt att fastställa en ersättning till dem som utsatts för diskriminering, trots att det skulle behövas en sådan målinriktad metod för att eliminera den strukturella diskrimineringen. Dessutom står arbetet för att främja likabehandling och jämställdhet snart utan tillräckliga resurser, tillägger Löfgren.

Akava betonar att i ett rättvist samhälle bidrar såväl lagstiftningen och de praktiska åtgärderna som beslutsfattarnas och andra människors attityder till att stöda likabehandling och jämlikhet.

– För att en förändring ska ske krävs det nationell och internationell lagstiftning och överenskommelser som stöder viktiga attitydförändringar. Finland är part i FN:s och Europarådets centrala konventioner om mänskliga rättigheter och vi är därför skyldiga att respektera, skydda och tillgodose allas mänskliga rättigheter på lika villkor och utan att diskriminera någon. Det måste bli ett slut på det rasistiska, homofobiska, sexistiska eller kvinnofientliga beteendet i det finländska samhället, säger Miika Sahamies, ledande sakkunnig vid Akava.

Ytterligare information

Maria Löfgren, Akavas ordförande, tfn 358 40 568 2798

Miika Sahamies, ledande sakkunnig vid Akava, tfn +358 50 530 5366