Akava föreslår en totalreform av arbetarskyddslagen

Akava föreslår en totalreform av arbetarskyddslagen för bättre kontroll över den psykosociala belastningen i arbetet och effektivare arbetarskydd. Akava understryker att lagen ska innehålla noggranna bestämmelser om förebyggande av psykosocial belastning samt arbetarskyddsrelaterade rättigheter och skyldigheter. Arbetarskyddssamarbetet ska enligt Akava flyttas till arbetarskyddslagen.

22.10.2021
Läs mer

Studerandeorganisationernas gemensamma kommunalvalkampanj: vi gör en bättre studentstad tillsammans

Studerandeorganisationernas gemensamma kampanj inför kommunalvalet uppmuntrar studerande att rösta och ökar medvetenheten om internationella studerandes rösträtt.

2.3.2021
Läs mer