Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO tunnusteli kunta-alan neuvottelujen jatkamista sovittelulautakunnan puheenjohtajien johdolla

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty) sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT kävivät sovittelulautakunnan puheenjohtajan Elina Pylkkäsen ja varapuheenjohtaja Martti Hetemäen luona keskustelemassa tiistaina 24. toukokuuta.

24.5.2022
Lue lisää

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Yksityisen sosiaalipalvelualan palkkoihin saatava merkittävä korotus ‒ palkkataso vielä kunta-alaakin matalampi

Sosiaalialan korkeakoulutettujen, sosionomien, sosiaalityöntekijöiden, varhaiskasvatuksen ammattilaisten, geronomien ja kuntoutuksen ohjaajien, palkat yksityissektorilla eivät vastaa työn vaativuutta. Ne ovat jopa matalammat kuin vastaavissa työtehtävissä julkisella sektorilla. Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia vaatii tilanteen korjaamista.

24.5.2022
Lue lisää

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO: Kunta-alan neuvottelujen jatko avoinna

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO, Julkisen alan unioni JAU (JHL ja Jyty) sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT jatkoivat tunnusteluja kunta-alan työriidan ratkaisemiseksi maanantaina 23. toukokuuta.

24.5.2022
Lue lisää

Suomen Psykologiliitto ehdottaa kaksiportaista mallia psykoterapeuttikoulutukseen

Suomen Psykologiliiton valtuusto ottaa kantaa sen puolesta, että psykoterapeuttikoulutus olisi Suomessa jatkossa kaksiportainen. Perustason koulutus antaisi valmiudet lyhytinterventioihin ja ylempi taso vastaisi nykyistä psykoterapeuttikoulutusta. Psykologiliiton valtuusto kokoontui lauantaina 14.5. kevätkokoukseensa.

20.5.2022
Lue lisää

Kaupan liitto ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN laativat suositukset hybridityölle

Kaupan liitto ja Ylemmät Toimihenkilöt YTN ovat yhdessä koostaneet Uusi tapa tehdä työtä ja työhyvinvointia -julkaisun, johon on koottu suosituksia hybridityöstä ja siihen liittyvästä työhyvinvoinnista.

20.5.2022
Lue lisää

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO tunnustelee jatkoa kunta-alan neuvotteluihin

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO on edelleen valmis kunta-alan työriidan ratkaisuun. Järjestö tunnusteleekin jatkoa neuvotteluille kaikkien osapuolten kesken, jotka ovat valmiita ratkaisua hakemaan.

13.5.2022
Lue lisää