Studerandeorganisationernas gemensamma kommunalvalkampanj: vi gör en bättre studentstad tillsammans

Studerandeorganisationernas gemensamma kampanj inför kommunalvalet uppmuntrar studerande att rösta och ökar medvetenheten om internationella studerandes rösträtt.

2.3.2021

Fem finländska organisationer som representerar högskolestuderande startar en kampanj för att öka valdeltagande bland studerandena. I den gemensamma kampanjen inför kommunalvalet påminner Finlands studentkårers förbund, Finlands studerandekårers förbund, Studerandenas Idrottsförbund, STTK:s studerande och Akavas studerande om att vi gör en bättre studentstad tillsammans.

”Högskolestuderandena har sina egna önskemål och behov när det gäller kommunernas beslutsfattande. Teman som är viktiga för dem i kommunalvalet är till exempel kollektivtrafik, boende och planläggning, sysselsättning, välbefinnande och stadsmiljön. För studerandena är kommunalvalets viktigaste fråga om städerna utvecklas som studentstäder och om kommunens framtid ser ut så att det kunde vara möjligt att förverkliga sina drömmar där”, konstaterar studerandeorganisationernas representanter.

Organisationerna påminner att högskolestuderandena i synnerhet i städerna är en betydande väljargrupp som kan ha en stor betydelse för valresultatet. Den relativt sett största andelen av högskolestuderande finns i Vasa, Rovaniemi, Jyväskylä och Joensuu, där högskolestuderandena utgör mer än 10 procent av kommuninvånarna. I Helsingfors är andelen 5,8; i Åbo 9,1; i Uleåborg 8,2 och i Tammerfors 7,6 procent.

Kampanjen har som mål att höja valdeltagande bland studerandena och samtidigt lyfta fram dem som en betydande väljargrupp. Kampanjen svarar också på behovet att informera studerande om deras rättighet att rösta i kommunalvalet. I kampanjens kärninnehåll ingår i synnerhet att påminna studerande som nyligen flyttat till studieorten och internationella studerande att de har rätt att rösta.

På nationell nivå utgör studerandena 7,3 procent av den röstberättigade befolkningen, men i det senaste kommunalvalet använde endast 5,3 procent av studerandena sin rösträtt. Cirka hälften av de studerande som låter bli att rösta berättar att orsaken är att de inte tycker att de hittar en lämplig kandidat, och cirka en fjärdedel upplever att deras röst inte har någon betydelse.

”Vi arbetar för att studerandena ska hitta motivationen och ivern att rösta i det här valet trots de tunga upplevelserna under coronatider. Många har förutspått att det kommande kommunalvalet kommer att fokusera på sociala medier, vilket förhoppningsvis kommer att föra studerande som är vana användare av sociala medier närmare valet. Å andra sidan framhävs också betydelsen av mediekunnighet och att känna igen felaktig information. Det nya sättet att närma sig valet kräver också att vi anpassar oss till dagens trender”, påpekar studerandeorganisationerna.

För kommunikation om studerandeorganisationernas kommunalvalkampanj på sociala medier används hashtaggarna #studentstad och #kommunalvalet2021.

Mer information:
Finlands studentkårers förbund (FSF)
Ville Jäppinen
ville.jappinen@syl.fi
+358 44 906 5001

Finlands studerandekårers förbund – SAMOK
Oona Löytänen
oona.loytanen@samok.fi
+358 50 389 1000

Studerandenas Idrottsförbund (OLL)
Essi Lumme
essi.lumme@oll.fi
+358 44 780 0216

STTK:s studerande
Markus Kutvonen
markus.kutvonen@sttk.fi
+358 44 544 9106

Akava:s studerande
Veera Nyfors
veera.nyfors@akava.fi
+358 40 511 9370