Arbetsmarknadsorganisationernas förslag för att hjälpa företag i coronakrisen

Arbetsmarknadsorganisationerna har kommit överens om ett antal förslag för att underlätta företagens situation under coronakrisen. Organisationerna föreslår för regeringen ändringar av arbetslagstiftningen och lättnader för företagens betalningsskyldigheter. Akavas styrelse har godkänt de gemensamma förslagen.

20.3.2020
Läs mer