Antalet studerandemedlemmar i Akava ökade

Antalet studerandemedlemmar i Akavas förbund ökade med 1 634 nya medlemmar. Akava har nu 117 482 studerandemedlemmar, vilket utgör 19 procent av hela medlemskåren. Akavas 36 medlemsförbund har sammanlagt 608 290 medlemmar. Det totala medlemsantalet minskade från föregående år med 949 medlemmar. –    Medlemsantalet i Akava förblev stabilt. Jag är...

5.3.2019

Antalet studerandemedlemmar i Akavas förbund ökade med 1 634 nya medlemmar. Akava har nu 117 482 studerandemedlemmar, vilket utgör 19 procent av hela medlemskåren. Akavas 36 medlemsförbund har sammanlagt 608 290 medlemmar. Det totala medlemsantalet minskade från föregående år med 949 medlemmar.

–    Medlemsantalet i Akava förblev stabilt. Jag är glad över att verksamheten i våra förbund intresserar de unga. För Akava är det mycket viktigt att vara en intresseorganisation för framtida experter och påverkare. Dagens unga har en stor utmaning i att upprätthålla välfärdssamhället i framtiden. Vi behöver lyssna noga till vad de har att säga, framhåller Akavas ordförande Sture Fjäder.

Det totala medlemsantalet i Akava utgörs av förbundens betalande medlemmar och medlemmar som befriats från medlemsavgiften. De som befriats från medlemsavgiften är främst studerande och pensionärer. Antalet betalande medlemmar förblev nästan oförändrat och uppgick till sammanlagt 429 978. Det är 71 medlemmar färre än året innan.

Relativt sett var ökningen störst i Akavas sjukskötare och Taja rf, där medlemsantalet ökade med 14 procent. Näst mest ökade medlemmarna i relation till förbundets medlemsantal i Privatsektorns chefer och specialister rf, med 5 procent. Tredje störst var ökningen i Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia rf, 4 procent. Mätt i antalet medlemmar var ökningen störst i Ingenjörsförbundet rf, som fick 1 468 nya medlemmar under 2018. Antalet betalande medlemmar ökade mest i Tradenomförbundet, med sammanlagt 2 292 personer.

Ytterligare uppgifter: medlemsantalet

Närmare information:

Sture Fjäder, ordförande, tfn 400 609 717