Den avgiftsfria tjänsten Sommarjobbarinfo hjälper sommarjobbare

FFC:s, Akavas och STTK:s gemensamma Sommarjobbarinfo öppnar i dag den 2 maj. Via tjänsten får sommarjobbare råd i frågor som gäller anställningsförhållandet via telefon, WhatsApp eller en webblankett. Man får kontakta tjänsten även om man inte är medlem i något fackförbund.

2.5.2023

Årets Sommarjobbsrådgivare Vee Tirinen uppmanar alla sommarjobbare som har frågor om sitt sommarjobb att ta kontakt med rådgivningen.

Sommarjobbsrådgivare Vee Tirinen är juridikstuderande vid Östra Finlands universitet. Tirinen har blivit bekant med arbetsrätt bland annat i sitt arbete som notarie där en av uppgifterna var att utreda praxisen kring arbetstid inom plattformsekonomin.

Ingå ett skriftligt arbetsavtal

Tirinen uppmanar sommarjobbarna att ingå ett skriftligt arbetsavtal och att gå igenom avtalet noggrant innan de undertecknar det. Av arbetsavtalet ska alla viktiga villkor som gäller anställningsförhållandet framgå, det vill säga arbetstimmarna, arbetstiden, anställningsförhållandets längd, lönen och vilket kollektivavtal som följs. Ett undertecknat avtal är bindande för bägge parterna.

– Om någon punkt i arbetsavtalet känns otydlig är det bra att kontakta Sommarjobbarinfo och be om råd redan innan man undertecknar det. Man kan också be om råd i frågor som gäller lön, arbetsskift och prövotid. Frågorna behandlas alltid konfidentiellt och man behöver inte tveka att be om hjälp, betonar Tirinen.

– Det är viktigt att sommarjobbarna noggrant tar reda på sina egna rättigheter och skyldigheter. De har rätt att få en ordentlig introduktion i arbetet. Arbetsgivaren ska ge anvisningar om bland annat förhållandena och rutinerna på arbetsplatsen samt användningen av maskiner och utrustning för att arbetet ska vara säkert, säger Tirinen.

Rådgivning om anställningsförhållanden riktad till unga behövs fortfarande

– Det är ytterst viktigt att det finns en avgiftsfri tjänst som är öppen för alla och där man kan få svar på frågor om sommarjobb. För många unga är sommarjobbet den första kontakten med arbetslivet och erfarenheterna av sommarjobbet kan komma att prägla den ungas bild av arbetslivet för en lång tid framöver, påminner Tirinen.

Den avgiftsfria tjänsten Sommarjobbarinfo har gett rådgivning och svar på frågor från unga, deras närstående och arbetsgivare redan under 18 somrar. Även om arbetslivet har förändrats på många sätt handlar frågorna i stort sett om samma saker. Det ställs flest frågor om lönen och arbetstiderna. Det är också många som tar kontakt i frågor som gäller prövotider och arbetsintyg.

Sommarjobbarinfo betjänar under sommaren

Sommarjobbarinfo öppnar i dag måndagen den 2 maj och är öppen fram till den 31 augusti. Sommarjobbsrådgivaren kan nås vardagar kl. 9–15 per telefon på numret 0800 179 279 eller via WhatsApp på numret 040 747 1571. Det finns ett elektroniskt kontaktformulär på tjänstens webbplats. Rådgivning ges på finska, svenska och engelska. Tjänsten kan också kontaktas anonymt.

Basfakta om sommarjobb finns på Sommarjobbarinfos webbplats. Innan man tar kontakt kan det vara bra att först läsa igenom svaren på de vanligaste frågorna och checklistan för sommarjobbare.

Kontaktperson

Sommarjobbsrådgivare Vee Tirinen, tfn 040 747 1571