Akava: Maria Löfgren fortsätter som ordförande för Akava

Akavas förbundskongress valde genom ett enhälligt beslut Maria Löfgren till Akavas ordförande för ytterligare en period. Perioden är fyra år. Löfgren har verkat som Akavas ordförande sedan november 2022. Hennes mål för den nya perioden är att Akava framöver ska vara en vägvisare för arbetslivsreformerna och en föregångare på arbetsmarknaden.

21.5.2024

– Jag tackar Akavamedlemmarna för det förtroende som visats mig. Jag känner mig hedrad över att få fortsätta arbeta med våra förbund och medlemskåren för ett bättre arbetsliv. Mitt mål är att lyfta fram Akava som vägvisare för de arbetslivsreformer som berör experter och chefer och som en föregångare på arbetsmarknaden, säger Akavas ordförande Maria Löfgren.

– Regeringen ändrar nu i all hast arbetsmarknadsverksamhetens strukturer och utan arbetsmarknadsparternas samförstånd. I den nuvarande politiken har löntagarnas arbetslivsmål långt hamnat i skymundan. En arbetsmarknadspolitik som varierar beroende på valperioden ökar osäkerheten samtidigt som man inom den ekonomiska politiken efterfrågar långsiktighet, konstaterar Löfgren.

– Konflikter och ensidiga reformer får inte bli ett permanent sätt att förändra den finländska arbetsmarknaden. I fortsättningen behöver vi en mer komprimerad gemensam lägesbild och samarbete mellan de privata och offentliga sektorerna. Det finns inga andra sätt att skapa stabilitet och tillit på arbetsmarknaden än att agera och nå överenskommelser tillsammans. Arbetsmarknaden bör inte göras till en politisk tummelplats för den tid som respektive valperiod varar, fortsätter Löfgren.

– Den pågående omvälvningen på arbetsmarknaden innebär också en möjlighet att öka intresset för fackförbundsmedlemskap. Det blir exempelvis allt vanligare att ingå lokala avtal. Detta förutsätter en gedigen kompetens och där kan vårt fackförbund stödja sina medlemmar, säger Löfgren.

– Det här utgör en bra utgångspunkt för att tillsammans med våra förbund fortsätta arbetet för Akavas medlemmar. Vi är en centralorganisation som representerar många branscher och vars medlemskår arbetar i ledande ställning, som chefer och i sakkunniguppgifter. Det här innebär naturligtvis att det finns många röster som vill göra sig hörda.

– Mitt orubbliga mål är att vi i framtiden alltid ska vara kända för våra tydliga, välmotiverade och konkreta mål, med vilka vi reformerar arbetslivet och som våra förbund kan diskutera utifrån ett pluralistiskt perspektiv men med en enad röst. Vårt stigande medlemsantal innebär ett ökat ansvar också för den interna enheten och för att beakta behoven hos vår alltmer pluralistiska gemenskap, fortsätter Löfgren.

Löfgren är juris kandidat. Hon har lång erfarenhet av olika arbetsuppgifter både inom Akava-gemenskapen och från den privata sektorn.

I sitt tal på förbundsmötet lyfte Löfgren fram den gröna omställningen som en led i stärkandet av Finlands ekonomiska tillväxt. Hon hänvisar i sitt tal till en färsk Akava Works-rapport utarbetad av Oxford Economics om hur EU:s klimatpolitik påverkar Finlands makroekonomi.

Maria Löfgrens tal på Akavas förbundsmöte 21.5.2024

 

Ytterligare information

Maria Löfgren, ordförande, tfn 040 568 2798