Så här vill Akava hjälpa egenföretagaren – 8 förslag

Kunder som uteblir, verksamhet som avstannar och likviditeten som fattas. Ett stort antal permitteringar vittnar redan om den enorma inverkan som coronakrisen har på enskilda företagare. För varje dag ökar oron och medför stora problem i vardagen. Vi listar 8 punkter som Akava jobbar med för att hjälpa.

25.3.2020

1. Affärsverksamheter ska inte behövas avslutas. Vi vill se en tillfällig arbetslöshetsförsäkring eftersom entreprenören måste ha en vettig utkomst. Akava vill se en kombination av utkomststöd och basservice.

2. Vi vill förlänga betalningarna under FöPL och öka informationen om flexibiliteten som till viss del finns redan.

3. Vi strävar till att förlänga betalningsperioder för skatt och arbetslöshetsförsäkringar. Det hjälper företagaren under den mest akuta perioden.

“För Akava är det väldigt viktigt nu att en stor insats riktas till egenföretagarna. Och det måste ske omedelbart. Vi har inte råd att vänta. Egenföretagarens verksamhet är ytterst viktig för sysselsättningen i landet.”

Sture Fjäder, ordförande Akava

4. Vi jobbar för ett temporärt räntefritt uppskov för mervärdesskatte- och andra betalningar före förfallodagen, i samarbete med med skatteförvaltningen.

5. Rehabiliterings- och hälsovårdstjänsterna måste tryggas. Vi måste se till att de kunder som verkligen behöver tjänsterna, för att bibehålla sin hälsa, också får dem. Samtidigt vill vi se ett ekonomiskt stöd för att utveckla rehabilitering på distans. Där  ska stödet riktas till utrustning och plattformer som uppfyller strikta krav och håller en hög kvalitet.

6. Vi vill utvidga hushållsavdraget. Här måste vi sträva till att skapa möjligheter och stöd för till exempel seniorer som behöver hemhjälp och hemvårdstjänster.

7. Vi vill att egenföretagare ska få hjälp med lån via Finnveras borgenärssystem.

8. Vi uppmanar hyresvärdar att bistå med hyreslättnader på affärslokaler för företagare under pågående kris.

Ytterligare uppgifter

Sture Fjäder, ordförande

tfn +358400609717