Sture Fjäder fortsätter som ordförande för Akava

Akavas förbundskongress valde Sture Fjäder till ordförande för Akava med rösterna 578–292. Fjäder har verkat som Akavas ordförande sedan 2011. Akavas andra ordförandekandidat var Maria Teikari, servicedirektör vid Högskoleutbildade samhällsvetare YKA. Av Akavas 36 medlemsförbund var 33 förbund representerade vid förbundskongressen som hölls den 25 augusti i Helsingfors.

25.8.2020

– Jag tackar för förtroendet som visats mig. Jag anser det vara mycket välkommet att vi inom Akava under de senaste månaderna har fört en omfattande diskussion om verksamheten och de framtida prioriteringarna. Vi är väl medvetna om de frågor där vi tillsammans i Akava-gemenskapen kan få ändringar till stånd. Vår gemensamma uppgift är att slå vakt om bland annat organiseringen och att lyssna på de ungas röst, säger ordförande Sture Fjäder.

– En väsentlig uppgift är naturligtvis att ta hand om alla ärenden i anslutning till våra medlemmars arbetsliv i denna helt exceptionella tid. Jag känner ett särskilt ansvar för att se till att högskoleutbildades sysselsättningssituation förbättras och att deras ekonomiska situation inte försämras till följd av Finlands kraftiga skuldsättning.

– Nu är utbildning, kompetens och utnyttjande av forskningsrön viktigare än någonsin. Finlands framgång har grundat sig på och kommer också i fortsättningen att grunda sig på hög kompetens. Det här värnar Akava om, konstaterar Fjäder.

– Jag tackar Maria Teikari för en bra kampanj där vi förde en viktig diskussion om Akavas utveckling och inriktning samt förändringarna i arbetslivet. Akavas förbund har också deltagit aktivt i diskussionerna, säger Fjäder.

Sture Fjäder, 62, har verkat som Akavas ordförande sedan 2011. Han är ekonomie magister och politices kandidat. Fjäder kommer ursprungligen från Hangö och bor i Helsingfors.

Foton finns att tillgå på adressen www.akava.fi/fjader_elokuu2020

Närmare uppgifter

Ordförande Sture Fjäder
tfn +358 20 7489 401