Akava: Vi måste undvika en kris på arbetsmarknaden och föreslår en väg mot samförstånd för landets regering

Akava anser att de arbetslivsreformer som landets regering planerar på ett aldrig tidigare skådat sätt kommer att försämra löntagarnas möjligheter att förhandla om viktiga arbetsvillkor och försvara sina rättigheter. Akava förhåller sig kritiskt och starkt avvisande till regeringens riktlinjer för arbetslivet, men föreslår en väg mot samförstånd för att arbetsmarknaden inte ska hamna i kris. Akavas styrelse behandlade den aktuella situationen och fastslog sin ståndpunkt i fråga om den föreslagna arbetslagstiftningen på sitt sammanträde den 11 september i Helsingfors. 

11.9.2023

– Regeringens mål för att stabilisera de offentliga finanserna och främja sysselsättningen är viktiga. Som metoder har regeringen rakt av valt några av arbetsgivarorganisationernas mål. Det behöver finnas balans i förändringarna. Om de föreslagna reformerna av arbetslivslagstiftningen genomförs, kommer de att leda till ökad osäkerhet, minskat förtroende och eventuellt till en kris på arbetsmarknaden. Det här kan inte vara någons mål, säger Akavas ordförande Maria Löfgren.

Akava föreslår en väg mot samförstånd för regeringen och de övriga arbetslivsparterna. Den process som arbetsminister Arto Satonen planerar för att utveckla löneförhandlingarna är en positiv gest. Med den som utgångsläge har förbunden möjlighet att hitta en gemensam ståndpunkt.

– Jag har föreslagit för statsminister Petteri Orpo att målen i fråga om arbetslagstiftningen och utkomstskyddet ska granskas som helhet. Vi betonar att man snarast måste inleda genuina förhandlingar om dessa frågor och försöker hitta en balanserad lösning på dem. För att det ska skapas nya arbetsplatser måste de anställda trivas bra i sitt arbete och ha möjlighet att lära sig nytt. Det går inte att öka sysselsättningen eller förbättra de offentliga finansernas hållbarhet genom att försämra personalens ställning. Jag hoppas verkligen att regeringen bedömer situationen ur ett helhetsperspektiv och vill hitta en lösning, fortsätter Löfgren.

– Regeringsprogrammet innehåller flera ur vår synvinkel omöjliga skrivningar, till exempel regleringen av den lagstadgade arbetsmarknadsmodellen så att regeringen och politiska beslutsfattare kan lägga sig i löneförhandlingar, införandet av personliga strejkböter eller uppluckrandet av grunderna för arbetsavtal på viss tid. Möjligheterna till utbildning under yrkeskarriären måste förbättras. Akavamedlemmarna anser att den indragning av vuxenutbildningsstödet som regeringen planerar är av ondo, om det inte skapas ett nytt system som gör det möjligt att studera, konstaterar Akavas arbetsmarknadsdirektör Ville Kopra.

Enligt Akava får inte det enda kriteriet när man eftersträvar ökad sysselsättning vara att öka antalet sysselsatta, utan utöver det är det också nödvändigt att öka kvaliteten på arbetslivet.

– Inom Akava är vi redo att förhandla om många arbetslivsfrågor. Om vi ställs inför orimliga försämringar, förbereder vi oss på att vidta åtgärder. Tillsammans med våra förbund följer vi noggrant med hur regeringen reagerar på vårt förslag, fortsätter Löfgren.

Akavas presskonferens 11.9 klockan 18.30 kan följas på nätet på adressen https://webcasting.fi/akava/HVc7pnzC/

Mer information

Maria Löfgren, ordförande, tfn 040 568 2798

Ville Kopra, arbetsmarknadsdirektör, tfn 040 826 1358