”Hjälp, vad händer med min framtid?”

Akavas ordförande Sture Fjäder svarar på ungas frågor om framtiden och arbetsmarknaden. Hannah Kjellman, 22, från Yrkeshögskolan Novia i Vasa ställer sin fråga.

1.4.2020

”Framtiden på arbetsmarknaden ser väldigt mörkt ut just nu och jag är orolig för vad som händer när jag blir klar från skolan. Vad kan jag förvänta mig av arbetsmarknaden nu?”
 

Sture Fjäder svarar

– Oberoende av hur den ekonomiska situationen ser ut är utbildning alltid den bästa garantin mot arbetslöshet. Enligt den senaste statistiken är sysselsättningsgraden för personer i åldern 25–64 år som enbart har grundutbildning 55,4 %, sysselsättningsgraden för personer med gymnasieutbildning är 75,3 % och för personer med högre utbildning är andelen 86,3 %.

– Om man jämför situationen med finanskrisen 2008 vet vi att sysselsättningsgraden för alla utbildningsnivåer sjönk, men kurvan blev brantast bland de som enbart hade utbildning på grundskolenivå. Också för de som hade avlagt andra stadiets utbildning var sysselsättningsgraden lägre 2018 än under 2008. Däremot är sysselsättningsgraden för personer med högskoleexamen i dag något högre än när finanskrisen började.

– Epidemin är ännu så ny att tillräcklig statistik över dess långvariga effekter saknas. Det är ännu omöjligt att göra en tillförlitlig uppskattning om framtiden, men många scenarier pekar på att coronaviruset når sin kulmen under april–juni och kan sedan sakta men säkert kontrolleras. När det sker kan osäkerheten motas i grind och den ekonomiska aktiviteten förhoppningsvis återgå till det normala.