Akava: Höjd kompetens och utbildningsnivå kräver stark finansiering för vetenskap och forskning

Akava kräver att regeringen förbinder sig att höja finländarnas kompetens- och utbildningsnivå, så att minst hälften av de unga åldersklasserna avlägger högskoleexamen 2030. Det här förutsätter en stark finansiering för vetenskap och forskning. Akava betonar i sitt färska kompetensprogram behovet av att höja utbildningsnivån och säkerställa tillräckliga resurser, vikten av livslångt lärande samt att utbildningssystemet bör vara internationellt.

18.5.2021

– Kunnandet är vår viktigaste trumf i den internationella kompetensen. Mer än någonsin förr behöver vi utbildade experter samt vetenskap och akademisk forskning. Målen att öka finansieringen för FUI-verksamheten till fyra procent av bruttonationalprodukten och att höja de ungas högskoleutbildningsgrad till 50 procent av åldersklassen är något som måste tas på allvar, konstaterar Akavas ordförande Sture Fjäder.

– Kunnande, vetenskap och nya innovationer kan lösa de stora problem världen står inför. Genom att satsa på vetenskap och hög kompetens reser vi oss ur coronakrisen och avvärjer framtida hot. Finansieringen av vetenskapen är fel sak att spara in på, fortsätter Fjäder.

Nästan alla riksdagspartier har förbundit sig till att främja målet att minst hälften av de unga åldersklasserna ska avlägga högskoleexamen 2030. Akava ser detta mål som en av de centrala frågorna för de kommande årens utbildningspolitik.

– Finland bör förbinda sig till att höja befolkningens kompetens- och utbildningsnivå. Hotet är att vi halkar efter våra viktigaste konkurrenter. Besluten om satsningar måste fattas nu, betonar Fjäder.

Fjäder betonade vikten av kunnandet och satsningar i vetenskap och nya innovationer i sitt tal på Akavas förbundskongress den 18 maj 2021.

Akava föreslår i sitt nya kompetensprogram att antalet antagningsplatser ska ökas, särskilt inom de branscher där det råder brist på arbetskraft. Ökningen bör basera sig på tillförlitliga prognoser om arbetsmarknadens behov. Samtidigt som antalet antagningsplatser utökas måste man också satsa på utbildningens kvalitet och på att undervisnings- och forskningspersonalen ska orka.

– Tillräcklig finansiering måste säkerställas för de utökade antagningsplatserna. De studerandes utexaminering ska stödas genom ökad handledning och stöd i studierna. Ny teknik och nätundervisningserfarenheterna från coronaåret måste effektivt tas i bruk för att höja kunskapsnivån, säger ledande sakkunnig Elina Sojonen.

– Nu är det dags att göra utbildningen mer tillgänglig genom att satsa på ny teknik, pedagogik och internationellt undervisningssamarbete. Digitaliseringen av utbildningen ger många olika möjligheter att göra utbildningsutbudet mer mångsidigt, internationellt och tillgängligt, konstaterar Sojonen.

Bekanta dig med Akavas kompetensprogram (på finska)  Osaamisesta kasvua, ratkaisuja ja hyvinvointia

Ordförande Sture Fjäders tal på förbundskongressen 18052021

Närmare information:

Sture Fjäder

puheenjohtaja

+358400609717

Elina Sojonen

johtava asiantuntija

+358 44 582 7466