Akavas Fjäder: Enighet och samförstånd betonas i dagens läge

I sitt tal på förbundsmötet betonade Akavas ordförande Sture Fjäder vikten av att trygga förutsättningarna för säkerhet, kompetens och tillväxt. På grund av inflationen krymper löntagarnas köpkraft mer än någonsin tidigare under 2000-talet. Fjäder lyfte fram behovet av att vidta åtgärder för att korrigera löntagarnas köpkraftsutveckling, till exempel för att lätta inkomstbeskattningen.

17.5.2022

– I och med att säkerhetsläget omkring oss har förändrats så väldigt snabbt blir det allt viktigare med mental resiliens och kristålighet. Resurserna för den inre och yttre säkerheten behöver alltjämt stärkas. Så många som möjligt borde vara i arbetslivet, eftersom arbete också skapar trygghet, säger Akavas ordförande Sture Fjäder.

De offentliga finansernas hållbarhet måste tryggas för att vi ska klara oss i framtiden och genom kommande kriser. En ansvarsfull ekonomisk politik kräver en trovärdig plan för hur vi kan sanera de offentliga finanserna och stoppa skuldsättningen, påpekar Fjäder.

– De politiska beslutsfattarna har till uppgift att slå fast välfärdssamhällets uppgifter och omfattning och se till att anvisa tillräckliga resurser för att klara av dem. Sysselsättningen måste höjas för att vi ska kunna trygga välfärdssamhällets framtid. Akavas mål är att vårt samhälle ska vara kompetent, framgångsrikt och tryggt, fortsätter Fjäder.

Köpkraften måste tryggas

Med den nuvarande inflationsutvecklingen finns det skäl att överväga en lättare inkomstbeskattning. Regeringens budgetförhandlingar i månadsskiftet augusti–september borde vara något mer än ett tekniskt möte för den återstående regeringsperioden.

– Om inflationen i år enligt finansministeriets prognos är fyra procent och den allmänna inkomstnivån stiger med cirka 2,5 procent, sjunker lönernas köpkraft med nuvarande skattegrunder med drygt en procent. Regeringen borde alltså fatta beslut som tryggar köpkraften, säger Akavas chefsekonom Pasi Sorjonen.

Läs Fjäders tal på förbundsmötet:

Ordförande Sture Fjäders tal på Akavas förbundsmöte 17.5.2022

 

Närmare uppgifter

Sture Fjäder, ordförande, tfn 0400 609 717

Pasi Sorjonen, chefsekonom, tfn 050 557 5271