Akavas totala medlemsantal ökade 2023

I början av 2024 hade Akavaförbunden 623 299 medlemmar, vilket innebar en ökning med drygt 7 000 medlemmar jämfört med i fjol. Antalet betalande medlemmar var 437 176. Antalet studerandemedlemmar var 127 308, dvs. Akavas förbund hade i början av 2024 sextusen fler studerandemedlemmar än under 2023. 

1.3.2024

– Vårt medlemsantal ökade kraftigt under 2023. Våra förbund har 623 000 medlemmar. Vi är särskilt nöjda över att våra förbund sett en ökning i antalet studerandemedlemmar, eftersom vi uttryckligen har satsat på frågor som är viktiga för studerande och unga. Vi bedriver ett aktivt samarbete med Akavas studerande och våra förbund för att kunna stödja de studerande och nyutexaminerade samt lyfta fram deras perspektiv och farhågor. Vårt mål är att de ska ha goda förutsättningar för studier och övergången till arbetslivet samt för ett hållbart arbetsliv, konstaterar Akavas ordförande Maria Löfgren.

–Våra förbund har utfört ett imponerande arbete. Det finns ett behov av och en efterfrågan på våra tjänster och skyddsnät i arbetslivet, konstaterar Akavas ordförande Maria Löfgren.

– År 2023 hade våra förbund en positiv utveckling i fråga om medlemsantalen, men antalet betalande medlemmar sjönk med cirka 2 500, vilket var exceptionellt. Det finns dock en tydlig orsak till denna förändring: Inom två förbund slopades delvis studerandeavgiften, vilket ledde till antalet betalande medlemmar sjönk inom dessa. Denna ändring förenhetligar praxisen för studerandemedlemskap inom Akavagemenskapen. Utan denna ändring hade antalet betalande medlemmar ökat med 1 730, berättar utvecklingschef Jaana Ignatius.

Största delen av Akavas medlemmar arbetar inom den privata sektorn

Av Akavaförbundens medlemmar arbetar 55,5 procent inom den privata sektorn, 21,4 procent i kommunerna, 9,3 procent inom staten och 9,1 procent vid välfärdsområdena. Dessutom är 3,3 procent av Akavas medlemmar yrkesutövare, 1,0 procent arbetar i församlingarnas tjänst och 0,3 procent sysselsätts av övriga arbetsgivare.

Akavas styrelse fastslog förbundens medlemsantal på sitt möte den 27 februari.

 

Mer information

Maria Löfgren, Akavas ordförande, tfn 040 568 2798

Jaana Ignatius, utvecklingschef, tfn 040 700 2225