Arbetsmarknadens centralorganisationer: Delat familjeansvar ökar välbefinnandet i arbetet och jämlikheten i arbetslivet

Arbetsmarknadens centralorganisationer uppmuntrar arbetsplatserna att stödja en jämnare fördelning av familjeansvaret. Familjeledighetsreformen gör det möjligt att förbättra jämställdheten i arbetslivet på arbetsplatserna, men dessutom behövs gemensamma spelregler på arbetsplatserna, utveckling av god praxis och en familjevänlig inställning inom hela arbetskollektivet, betonar Finlands näringsliv, Akava, Kyrkans arbetsmarknadsverk, kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, FFC, STTK och Statens arbetsmarknadsverk. Organisationerna publicerar material åt arbetsplatserna på familjernas dag.

15.5.2023
Läs mer

Regeringen måste hålla sitt löfte och ingripa i diskriminering i arbetslivet på grund av graviditet och familjeledighet

Löntagarorganisationerna FFC, Akava och STTK samt Kvinnoorganisationernas Centralförbund, Nätverket för familjers diversitet och Mothers in Business MiB kräver att regeringen ska genomföra de lagändringar som behövs för att förebygga diskriminering på grund av graviditet och familjeledighet.

14.9.2021
Läs mer