Regeringen måste hålla sitt löfte och ingripa i diskriminering i arbetslivet på grund av graviditet och familjeledighet

Löntagarorganisationerna FFC, Akava och STTK samt Kvinnoorganisationernas Centralförbund, Nätverket för familjers diversitet och Mothers in Business MiB kräver att regeringen ska genomföra de lagändringar som behövs för att förebygga diskriminering på grund av graviditet och familjeledighet.

14.9.2021

Organisationerna är besvikna över att de åtgärder för att förebygga diskriminering på grund av graviditet och familjeledighet som finns inskrivna i regeringsprogrammet inte har framskridit. Det har inte heller gjorts någon utredning om hur anställningstryggheten för dem som återvänder till jobbet efter familjeledighet kan förbättras.

 

Syftet med att precisera lagstiftningen är att förhindra att graviditet eller familjeledighet påverkar möjligheterna för visstidsanställda att fortsätta jobba. Organisationerna betonar att diskrimineringen inte är könsbunden och att diskrimineringen också kan riktas mot olika familjeformer, vilket bör beaktas i utredningen och lagberedningen.

Organisationerna är oroade över att de åtgärder som behövs för att förebygga diskriminering på grund av graviditet och familjeledighet hotar att bli ogjorda.

– I den arbetsgrupp som har tillsatts för att bereda ändringarna i lagstiftningen har arbetet kört fast. Arbetsgruppens mandat löper ut vid årsskiftet, men gruppen har ännu inte kunnat bereda de lagändringar som behövs.

Organisationerna betonar att det nu är viktigt att säkerställa att arbetsgruppen har förutsättningar att göra sitt arbete genom att ge den mer tid. Regeringen har som mål att göra Finland till ett ledande land i fråga om jämställdhet. Regeringsprogrammet fäster särskild uppmärksamhet vid att förbättra jämställdheten i arbetslivet och familjerna.

Lisätiedot:

SAK: Lakimies Anu-Tuija Lehto, puh. 040 778 1080

Akava: Tasa-arvo- ja työympäristöpäällikkö Lotta Savinko, puh. 040 504 4356

STTK: Juristi Anja Lahermaa, puh. 828 6845

MiB: Toiminnanjohtaja Annica Moore, puh. 044 705 7333

Naisjärjestöjen Keskusliitto: Pääsihteeri Terhi Heinilä, puh. 046 922 2201

Monimuotoiset perheet: Johtava asiantuntija Anna Moring, puh. 050 375 0832

Närmare information:

Lotta Savinko

tasa-arvo- ja työympäristöpäällikkö

+358 40 5044356