Tärkeä osa minua -kampanja kertoo ammatti-identiteetin merkityksestä

Akavan ja Akavan jäsenjärjestöjen yhteinen Tärkeä osa minua -kampanja alkaa maanantaina 16.5.

16.5.2022
Lue lisää

Moninaiset työpaikat hyötyvät yhteenkuuluvuutta luovasta johtamisesta

Alttius ristiriidoille, konflikteille ja ulkopuolisuuden kokemuksille on suurempaa työyhteisöissä, joissa vasta totutellaan moninaisuuteen kuten esimerkiksi kielten ja kulttuurien kirjoon. Taitava johtaja on perillä moninaisten työyhteisöjen erityispiirteistä ja huomioi ne johtamisessaan. Moninaisuutta arvostavan työyhteisön tunnistaa jo rekrytointikäytännöistä. 

27.1.2022
Lue lisää

Tärkeä lakimuutos tuo kilpailukiellosta korvauksen työntekijälle

Kilpailukieltosopimuksia koskeva laki uudistuu 1.1.2022. Jatkossa työnantajan on maksettava työntekijälle korvausta ajalta, jolloin kilpailukielto on työsuhteen päättymisen jälkeen voimassa. Kun rajoitusaika on enintään kuusi kuukautta, korvaus on 40 prosenttia palkasta. Yli kuuden kuukauden rajoitusajalta summa on 60 prosenttia palkasta.

12.11.2021
Lue lisää

Hyvää tarkoittavat tukitoimet osatyökykyisille vievät toisinaan kauemmas työelämästä

Osatyökykyisten tukipalveluja ei aina tunneta tarpeeksi hyvin opinto-ohjauksessa, opiskelijaterveydenhuollossa tai työelämän toimijoiden parissa. Tämä voi johtaa siihen, että osatyökykyinen työntekijä tai opiskelija ohjataan helpoimmalle polulle, joka vie lopulta entistä kauemmas työelämästä ja kokonaisvaltaisesta osallisuudesta yhteiskunnassa.

1.10.2021
Lue lisää

Vates ja Akava: Aika siirtyä konkretiaan YK:n vammaissopimuksen tavoitteiden toteuttamisessa

Vates-säätiö toteutti kesällä 2021 taustaorganisaatioilleen kyselyn, jossa kysyttiin niiden näkemyksiä YK:n vammaissopimuksen tavoitteiden toteutumisesta. Juuri julkaistujen vastausten perusteella edistystä on tapahtunut, mutta konkreettisia toimia kaivataan yhä vammaisten ja osatyökykyisten henkilöiden työllisyyden lisäämiseksi.

23.9.2021
Lue lisää

Akava ja Suomen Ylioppilaskuntienliitto SYL kutsuvat keskustelemaan sivistyksestä

Akava ja Suomen ylioppilaskuntien liitto toivovat sivistyskeskustelulta monipuolisuutta ja avoimuutta. SYL:n satavuotisjuhlavuoden kunniaksi alkava kampanja kannustaa keskustelemaan sivistyksen merkityksestä.

22.9.2021
Lue lisää