Eurooppalaisessa vaikuttamistyössä korostuvat tekoälyyn, tasa-arvoon ja psykososiaaliseen kuormitukseen liittyvät kysymykset

Korkeakoulutettujen työntekijöiden oikeuksia eurooppalaisella tasolla ajavan Eurocadres-järjestön puheenjohtaja Nayla Glaise vierailee Suomessa 9.–11. huhtikuuta. Hän kertoo haastattelussamme järjestön ja Eurooppa-tason ajankohtaisista työelämäasioista.

11.4.2024
Lue lisää

Ajoissa saatu apu ja vertaistuki parantaisivat opiskelijoiden hyvinvointia

Yhä useampi opiskelija kokee psyykkistä kuormittuneisuutta kuten uupumusta. Johtaako tämä siihen, että työelämään siirtyvät ovat jo uupuneita?

9.4.2024
Lue lisää

Mieleni terveys on #TärkeäOsaMinua -kampanja kerää nuorten kokemuksia hyvinvoinnista

Kutsumme Mieleni terveys on #TärkeäOsaMinua -kampanjassamme korkeakouluopiskelijat ja nuoret aikuiset jakamaan meille kokemuksiaan siitä, mikä haastaa heidän hyvinvointiaan. Kampanjan tavoitteena on välittää päättäjille ajantasaista tietoa nuorten tilanteesta. Tuomme esiin myös ratkaisuehdotuksiamme ongelmiin.

20.3.2024
Lue lisää

Perhevapaapäätöksiin liittyy piiloasenteita ja vääriä oletuksia talousvaikutuksista

Kun perheessä pohditaan vanhempainvapaajärjestelyjä, pelissä on laajemminkin työelämän tasa-arvo.

12.11.2023
Lue lisää

”Kun valtiovaltakin siihen kannustaa” – Marko Jussilan päätökset isänä vastaavat yhteiskunnan asennemuutosta

Isyys on erilaista kuin ennen. Uusi perhevapaajärjestelmä parantaa isien oikeuksia ja kannustaa heitä ottamaan enemmän vastuuta lastenhoidosta.

8.11.2023
Lue lisää

”Jotain on jäänyt myös itse paitsi” – tunnetut isät muistuttavat vanhemmuuden ainutlaatuisuudesta Akavan kampanjassa

Akavan isänpäiväviikon kampanjassa Vesa Vierikko, Timo Ritakallio ja Ari Tolppanen pohtivat vanhemmuuttaan.

6.11.2023
Lue lisää