Föreslå vem som ska få Akavas företagarpris i år

Akavas företagarpris tilldelas årligen en meriterad företagare eller yrkesutövare. Vem får priset i år? Du kan föreslå en lämplig kandidat senast den 17 juni 2022.

25.4.2022

Vad är det för ett pris?

Akavas företagarpris tilldelas årligen en meriterad företagare eller yrkesutövare. Syftet är att lyfta fram företagandets stora betydelse för det finländska samhället, den ekonomiska utvecklingen och sysselsättningen.

Vem kan få priset?

Priset kan tilldelas en företagare som är medlem i Akava, en eller flera medlemmar som hör till något av Akavas medlemsförbund eller någon annan person eller grupp som på ett betydande sätt agerat till förmån för företagande inom Akava eller för att förbättra verksamhetsförutsättningarna för företagande.

Vem kan föreslå kandidater?

Förslag till kandidater för priset kan läggas fram av medlemmar i Akavas medlemsförbund, Akavas kommitté för innovationer och tillväxt, Akavas medlemsorganisationer och deras utskott eller andra grupper samt AKY Akavalaiset yrittäjät ry.  Som företagare kan du också föreslå dig själv som pristagare – gör dig av med all onödig blygsamhet och beröm din kompis eller dig själv och dina prestationer!

Vad ska förslaget innehålla?

Berätta följande om den person som du föreslår:

  • hur hen har utmärkt sig i sitt företagande och/eller i att förbättra dess verksamhetsförutsättningar
  • vilket Akavaförbund hen är medlem av
  • grundläggande uppgifter om företaget och dess framgång, inom vilket område personen är aktiv eller har meriterat sig
  • kontaktuppgifter, eventuell webbadress och FO-nummer, om möjligt meritförteckning samt kontaktuppgifter till en person som kan ge närmare information om saken.

I förslaget kan man också lyfta fram till exempel hur personen har utvecklat företagsverksamheten, arbetat för företagarpositiva attityder, utvecklat gott ledarskap och arbetshälsa samt beaktat samhällsansvar och etiska värden.

Vart ska förslaget skickas?

Fritt formulerade ansökningar med motiveringar kan skickas senast 17.6.2022 till Piia Rekilä som är sekreterare för prisarbetsgruppen. Förslagen behandlas konfidentiellt. Akavas styrelse utser vinnaren på förslag av företagarprisgruppen och beslutar när priset kommer att överlåtas.

 Vad består priset av?

Priset är ett belopp på 5 000 euro som inriktas på utveckling av företagarens kompetens. Företagaren kan själv avgöra för vilken utbildning eller annan kompetensutveckling hen vill använda vinstsumman. Vinnaren får också ett servicepaket från Danske Bank. Dessutom stödjer vi inhemsk konst och kultur och i priset ingår därför också grafik av en finländsk konstnär.

Vem har fått priset förut?

Hittills har följande personer fått priset:

2011: DI Pekka Jussila

2012: EM Timo Rope

2013: AFM Tiina Harrinkari och AFM Tommi Yrjölä

2014: TD Jukka Jokiniemi

2015: EM Tomi och Annukka Lantto

2016: Fysioterapeut Susanna Antikainen

2017: AFM Juha Hemminki

2018: DI, FM Antti Hätinen

2019: EM Kasper Pöyry

2020: JK Maaret Puhk
2020: hedersomnämnande danskonstmag. Outi Järvinen

 Närmare information

Reglementet för priset innehåller närmare uppgifter om vad som särskilt beaktas när vinnaren utses. Det finns på adressen www.akava.fi/yrittajapalkinto (på finska). Du kan också kontakta:

Timo Saranpää, företagare och ordförande för företagarprisgruppen

timo.saranpaa@ekonomit.fi, tfn 050 523 6005

Piia Rekilä, sekreterare för företagarprisgruppen

piia.rekila@akava.fi, tfn 044 300 9484