Föreslå vem som ska få Akavas företagarpris

Akavas företagarpris tilldelas årligen en meriterad företagare eller yrkesutövare. Vem får priset i år? Du kan föreslå en lämplig kandidat senast 10 maj.

7.4.2021

Vad är det för ett pris?

Akavas företagarpris tilldelas årligen en meriterad företagare eller yrkesutövare. Syftet är att lyfta fram företagandets stora betydelse för det finländska samhället, den ekonomiska utvecklingen och sysselsättningen.

 

Vem kan få priset?

Priset kan tilldelas en företagare som är medlem i Akava, en eller flera medlemmar som hör till något av Akavas medlemsförbund eller någon annan person eller grupp som på ett betydande sätt agerat till förmån för företagande inom Akava eller för att förbättra verksamhetsförutsättningarna för företagande.

 

Vem kan föreslå kandidater?

Förslag till kandidater för priset kan läggas fram av medlemmar i Akavas medlemsförbund, Akavas kommitté för innovationer och tillväxt, Akavas medlemsorganisationer och deras utskott eller andra grupper samt AKY Akavalaiset yrittäjät ry. Som företagare kan du också föreslå dig själv som pristagare – gör dig av med all onödig blygsamhet och beröm din kompis eller dig själv och dina prestationer!

 

Vad ska förslaget innehålla?

Berätta följande om den person som du föreslår:

  • hur hen har utmärkt sig i sitt företagande och/eller i att förbättra dess verksamhetsförutsättningar
  • vilket Akavaförbund hen är medlem av
  • grundläggande uppgifter om företaget och dess framgång, inom vilket område personen är aktiv eller har meriterat sig
  • kontaktuppgifter, eventuell webbadress och FO-nummer, om möjligt meritförteckning samt kontaktuppgifter till en person som kan ge närmare information om saken.

I förslaget kan man också lyfta fram till exempel hur personen har utvecklat företagsverksamheten, arbetat för företagarpositiva attityder, utvecklat gott ledarskap och arbetshälsa samt beaktat samhällsansvar och etiska värden.

 

Vart ska förslaget skickas?

Fritt formulerade ansökningar med motiveringar kan skickas till Anu Tuovinen som är sekreterare för prisarbetsgruppen, adress anu.tuovinen@akava.fi senast måndag 10.5.2021. Förslagen behandlas konfidentiellt. Akavas styrelse utser vinnaren på förslag av företagarprisgruppen och beslutar när priset kommer att överlåtas.

 

Vad består priset av?

Kompetens garanterar framgång!

  • Priset är ett belopp på 1 000 euro som inriktas på utveckling av företagarens kompetens. Företagaren kan själv avgöra för vilken utbildning eller annan kompetensutveckling hen vill använda vinstsumman.

 

  • Vinnaren får också ett servicepaket från Danske Bank som kan utnyttjas för såväl frågor som gäller företagarens egen ekonomi som för att utveckla företaget. Servicepaketet är en helhet som består av tre element:
  1. Förmögenhetsplan för företagaren – utformad av Danske Banks Private Banker
  2. Genomgång och uppdatering av företagarens viktiga personliga juridiska dokument: Intressebevakningsfullmakt, äktenskapsförord och testamente – upprättade av Danske Banks familjejurist
  3. Sparring av företagets strategiska mål och tillväxtplan – Danske Banks företagsbankir
  • Dessutom stödjer vi inhemsk konst och kultur och i priset ingår därför också grafik av en finländsk konstnär.

 

Vem har fått priset förut?

Hittills har följande personer fått priset:

2011: DI Pekka Jussila

2012: EM Timo Rope

2013: AFM Tiina Harrinkari och AFM Tommi Yrjölä

2014: TD Jukka Jokiniemi

2015: EM Tomi och Annukka Lantto

2016: Fysioterapeut Susanna Antikainen

2017: AFM Juha Hemminki

2018: DI, FM Antti Hätinen

2019: EM Kasper Pöyry

 

Närmare information?

Reglementet för priset innehåller närmare uppgifter om vad som särskilt beaktas när vinnaren utses. Reglementet finns på adressen www.akava.fi/yrittajapalkinto (på finska).

 

Närmare information:

Anu Tuovinen, sekreterare för prisarbetsgruppen

Närmare information:

Anu Tuovinen

johtava asiantuntija

+358 50 308 6943