Sommarjobbarinfo: Många snuttar i följd? Det måste alltid finnas en grundad anledning om en anställning ingås för viss tid

Rådgivaren vid FFC:s, Akavas och STTK:s Sommarjobbarinfo påminner sommarjobbarna om att det lönar sig att se till att en eventuell visstidsanställning som fortsätter efter sommaren är lagenlig. Under sommaren är det ett antal unga som har kontaktat avgiftsfria Sommarjobbarinfo eftersom de har fått tidsbundna arbetsavtal som har staplats på varandra en gång i månaden under en längre tid.

21.8.2019

– Det måste finnas en grundad anledning till att en anställning ingås för viss tid, påpekar rådgivaren Liisa Lehtonen på Sommarjobbarinfo.

Lehtonen konstaterar ändå att situationerna förstås kan variera och att grunderna för en visstidsanställning alltid måste granskas specifikt för varje fall. Det finns också undantag, till exempel när man anställer långtidsarbetslösa.

– En vanlig anledning att ingå visstidsanställningar är att man vill utjämna säsongs- och ordertoppar, men det duger ofta inte som grundad anledning i det skedet när anställningen de facto fortsätter året runt och arbetsavtalet förnyas många gånger. Då är det ofta fråga om ett bestående behov av arbetskraft, och då borde man fastanställa en arbetstagare för att sköta uppgiften, påpekar Lehtonen.

Flest frågor har Sommarjobbarinfo fått gällande löner och lönefordringar. Två femtedelar (40 %) av dem som har kontaktat rådgivningen har haft frågor om det här. Ungefär en fjärdedel (24 %) har haft frågor om arbetstiderna och 17 procent har haft frågor om arbetsavtalet.

– När det gäller lönen har sommarjobbarna ofta velat kontrollera hurdan grundlön och vilka tillägg de borde få. Dessutom har det kommit många frågor om otydligt uppgjorda arbetsavtal och inhiberade arbetspass.

– Mot slutet av sommaren har frågorna i stor utsträckning rört semesterersättningar, semesterpenningar eller semesterpremier samt hur anställningen avslutas. Somliga har också frågat om innehållet i arbetsintyget.

Sommarjobbarinfo har under sommaren hjälpt såväl arbetstagare som arbetsgivare. De unga tar inte heller alltid kontakt själva, utan det kan vara någon närstående – till exempel mamma eller pappa – som tar kontakt å deras vägnar.

– Bland de unga arbetstagare som har tagit kontakt med Sommarjobbarinfo finns till exempel personer som har jobbat på kaféer, med fastighetsservice samt med glass- och bärförsäljning. Också högskolestuderande inom olika branscher, bland annat social- och hälsovårdsbranschen, har tagit kontakt med mig, konstaterar Lehtonen.

Sommarjobbarinfo betjänar fram till slutet av augusti

Sommarjobbarinfo har öppet ännu nästa vecka, alltså fram till fredagen den 30 augusti. Sommarjobbarrådgivaren svarar på numret 0800 179 279, vardagar klockan 9–15.

Man kan också ta kontakt via det elektroniska formuläret på Sommarjobbarinfos webbplats. Rådgivning ges på svenska, finska och engelska. Man kan vara anonym när man tar kontakt med tjänsten.

Information och råd finns också att få på Sommarjobbarinfos webbplats www.kesaduunari.fi/svenska. Innan man tar kontakt kan man bekanta sig med svaren på de vanligaste frågorna. Det lönar sig också att bekanta sig med sommarjobbarens checklista.

Sommarjobbarinfo finns också på
• Facebook
• Twitter
• Instagram

Kontakter
Tiina-Emilia Kaunisto
kommunikationspecialist
040 529 9928

tiina-emilia.kaunisto@sak.fi