Sture Fjäders budskap till regeringen: Fortsätt agera snabbt och effektivt – också under ramrian

I krislägen måste vi alltid ha en plan och samtidigt vara lyhörda för allt som händer runt omkring oss. Nu läggs vår förmåga till flexibilitet och klarsynthet på prov. Det blir ingen vanlig ramria i vår utan det kommer långt att handla om att se till att vardagen för alla finländare skall fungera – att företag ska överleva och arbetsplatser kunna bevaras. Efter det ska landets ekonomi och arbetsmarknad byggas upp på nytt. Ett arbete som kommer att kräva mycket av oss alla.

6.4.2020

De senaste veckorna har ställt om förväntningarna och prioriteringarna rejält. Arbetsmarknadsorganisationerna samlade sig i ett tidigt skede och hade kraft, erfarenhet och vilja att omgående samla sig i den kris vi nu genomlever. I en oerhört utmanande tid kunde arbetsmarknadsorganisationerna ge ett samstämmigt förslag till regeringen kring ändringar i arbetslagstiftningen och lättnader för företagens betalningsskyldigheter.

– Akava ser självfallet hälsa som prioritet ett. Regeringen fattade rätt beslut när det kommer till restriktionerna. Covid-19:s spridning måste helt enkelt stoppas med krafttag. Nu kommer det en ramria som inte liknar någon annan. Här måste vi nu lika snabbt och effektivt se till att människors vardag och ekonomi tryggas, säger Akavas ordförande Sture Fjäder.

– Människornas vardag måste fungera under undantagsförhållanden. I vissa familjer kanske båda föräldrarna har blivit permitterade eller arbetslösa. Det påverkar i sin tur även barnen. Jag vill framhålla att vi måste stödja utsatta barnfamiljer så gott det går. Alla system inom arbetslöshetsskyddet och sociala förmåner måste fungera snabbt och problemfritt. Akava ser det som absolut nödvändigt, säger Sture Fjäder.

Företagen lever just nu med en osäker vardag. Ovissheten gör det svårt att planera och ingen vet i vilket skede det svänger. Samtidigt måste Finland undvika konkurser och massuppsägningar. Akavas mål är att ramrian gör allt för att underlätta en snabb återgång till jobbet så fort verksamheter kommer igång igen. På det sättet hjälper man arbetstagarna på bästa sätt.

– Vi ska göra allt i vår makt för att stödja företagen och därmed arbetsplatser. Genom att sätta en ännu större vikt på direkta stöd kan vi undvika att företagen får djupa ekonomiska bekymmer och senare faller, säger Fjäder.

– Det är företagen som ska upprätthålla arbetsplatser och konkurrenskraft framåt. Nu ska vi se till att hjulen fortsätter rulla. Efter det ska vi sätta fokus på att snabbt komma på fötter igen och i kapp. Vi bygger upp ekonomin och arbetsmarknaden igen – där krävs det handlingskraftiga planer och en förståelse för att det görs stegvis.