Vad ska man göra om arbetsplatsen har en nonchalant inställning till utbrändhet i arbetet?

Om arbetet är dåligt organiserat och utmattande är arbetsgivaren skyldig att reagera. Att ha ett proaktivt grepp och rikta blicken mot teamens och arbetsgemenskapernas tillvägagångssätt är det mest kostnadseffektiva och välfungerande sättet att få bukt med utbrändhet. 

19.6.2024
Läs mer

Akava: Maria Löfgren fortsätter som ordförande för Akava

Akavas förbundskongress valde genom ett enhälligt beslut Maria Löfgren till Akavas ordförande för ytterligare en period. Perioden är fyra år. Löfgren har verkat som Akavas ordförande sedan november 2022. Hennes mål för den nya perioden är att Akava framöver ska vara en vägvisare för arbetslivsreformerna och en föregångare på arbetsmarknaden.

21.5.2024
Läs mer

Den avgiftsfria Sommarjobbarinfon är till stöd för sommarjobbare hela sommaren

FFC:s, Akavas och STTK:s gemensamma Sommarjobbarinfo öppnas igen torsdag 2.5.2024. Sommarjobbare får från tjänsten avgiftsfri rådgivning om frågor kring anställningsförhållanden per telefon, i WhatsApp och via ett kontaktformulär. Alla sommarjobbare kan kontakta rådgivningstjänsten och användningen av tjänsten förutsätter inte medlemskap i ett fackförbund.

2.5.2024
Läs mer

Kampanjen Min mentala hälsa är en #ViktigDelAvMig samlar ungas erfarenheter av välbefinnande

I vår kampanj Min mentala hälsa är en #ViktigDelAvMig inbjuder vi högskolestuderande och unga vuxna att dela med sig av sina erfarenheter och utmaningar med välbefinnandet. Avsikten med kampanjen är att ge beslutsfattarna aktuell information om de ungas situation. Vi framför också våra förslag till lösningar på problemen.

25.3.2024
Läs mer

Akavas totala medlemsantal ökade 2023

I början av 2024 hade Akavaförbunden 623 299 medlemmar, vilket innebar en ökning med drygt 7 000 medlemmar jämfört med i fjol. Antalet betalande medlemmar var 437 176. Antalet studerandemedlemmar var 127 308, dvs. Akavas förbund hade i början av 2024 sextusen fler studerandemedlemmar än under 2023. 

1.3.2024
Läs mer

Frågor och svar om utmarschen 6.2

Arbetsmarknadscentralorganisationen Akavas styrelse beslutade vid sitt möte den 19 januari att vidta politiska stridsåtgärder som samordnas av Akava, det vill säga en utmarsch den 6 februari 2024 kl. 14. Utmarschen avslutas kl. 16. Vi sammanställde viktig infromation för Akavamedlemmar i en lista av vanliga frågar och svar. En lista av de förbund som deltar är tillgänglig på den här sidan.

23.1.2024
Läs mer