Akavan Erityisalat: Kysely: Suomalaisista 76 % pitää kulttuuria kansalaisen peruspalveluna

Suomalaiset ottavat voimakkaasti kantaa kulttuurin puolesta kansalaiskyselyssä. Kulttuuri koetaan peruspalveluna. Suurin yksimielisyys on siitä, että kulttuuripalveluja tulee tarjota kaikenlaisille ihmisille. Kulttuuria arvostavat eniten nuorimmat ja toisaalta iäkkäimmät. Perussuomalaiset erottuvat vähiten kulttuurimyönteisinä. Tutkimuksen toteutti Kantar Public Akavan Erityisalojen toimeksiannosta.

23.3.2023
Lue lisää

Tee ehdotus Akava-yhteisön yrittäjäpalkinnon saajaksi

Myönnämme vuosittain yrittäjäpalkinnon tunnustuksena ansioituneelle yrittäjälle tai ammatinharjoittajalle. Tavoitteena on tuoda esille yrittäjyyden suurta merkitystä suomalaiselle yhteiskunnalle, talouskasvulle ja työllisyydelle. Kenet tulisi palkita tänä vuonna? Lähetä ehdotuksesi 31. toukokuuta mennessä.

23.3.2023
Lue lisää

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia: Sosiaalialan korkeakoulutusta ja työolosuhteita kehitettävä määrätietoisesti

Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön hanketyöryhmä on julkaissut sosiaali- ja terveysalan korkeakoulutuksen kehittämistä koskevan loppuraporttinsa.

15.3.2023
Lue lisää

Akavan opiskelijat mukana kannanotossa: Suomalaisten nuorten opiskelu- ja työkyky on turvattava 

Akavan opiskelijat ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ yhdessä nuoriso- ja opiskelijajärjestöjen kanssa haluavat tarjota ratkaisuja nuorten työ- ja opiskelukyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen. Korona-aika syvensi nuorten kokemaa kuormitusta ja pahensi mielenterveyden haasteita etenkin jo ennestään vaikeassa asemassa olevien nuorten keskuudessa. Haasteet heijastuvat myös kouluissa ja oppilaitoksissa työskentelevien opettajien työoloihin.

8.3.2023
Lue lisää

Suomen Työterveyshoitajaliitto: Työterveyshuollon rooli työikäisten työkyvyn tukijana on entistä tärkeämpää juuri nyt

Työterveyshuollon roolista on keskusteltu puolesta ja vastaan jo pitkään. THLn tuoreen selvityksen mukaan työterveyshuollon sairaanhoitoon liittyy ongelmia. Työterveyshuolto on nähty työikäisten ohituskaistana, josta työikäiset saavat paremmin sairaanhoidon palveluja kuin muut kansalaiset. Väite pitää osittain paikkansa. Eriarvoisuutta on sekä työikäisten että muun väestönosan kesken. On kuitenkin hyvä muistaa, että näitä palveluja ei kustanneta julkisin verovaroin, vaan kustannukset jaetaan työnantajille ja työntekijöille.

8.3.2023
Lue lisää

Työmarkkinoiden keskusjärjestöt: THL:n esitykset ruuhkauttaisivat terveyspalvelut ja lisäisivät eriarvoisuutta palveluiden saatavuudessa

Työterveyshuollolla on ainutlaatuinen rooli työikäisten terveyspalvelujen turvaamisessa ja työkyvyn edistämisessä. Työterveyshuollon palvelut turvaavat osaltaan, että hyvinvointialueiden terveyspalvelut eivät ruuhkaudu entisestään. Työterveyttä koskevassa THL:n selvityksessä ei oteta huomioon, että työnantajat jatkaisivat vapaaehtoisen sairaanhoidon tarjoamista työntekijöilleen ilman nykyisiä rajoitteita, jolloin eriarvoisuus lisääntyisi myös työssä olevien kesken, painottavat työmarkkinoiden keskusjärjestöt EK, KT, SAK, Akava ja STTK.

6.3.2023
Lue lisää