Den avgiftsfria Sommarjobbarinfon är till stöd för sommarjobbare hela sommaren

FFC:s, Akavas och STTK:s gemensamma Sommarjobbarinfo öppnas igen torsdag 2.5.2024. Sommarjobbare får från tjänsten avgiftsfri rådgivning om frågor kring anställningsförhållanden per telefon, i WhatsApp och via ett kontaktformulär. Alla sommarjobbare kan kontakta rådgivningstjänsten och användningen av tjänsten förutsätter inte medlemskap i ett fackförbund.

2.5.2024

Vee Tirinen, rådgivare för sommarjobbare, anser att det är viktigt att för unga tillhandahålla rådgivning med låg tröskel när de unga tar sina första steg i arbetslivet.

– Du kan fråga om råd från Sommarjobbarinfo redan innan du undertecknar ett arbetsavtal, om någon punkt i avtalet verkar oklar eller om du vill säkerställa att allt som antecknats är korrekt. Du kan också få hjälp med frågor kring lön, arbetsskift och prövotid, berättar Tirinen.

Tirinen har studerat juridik vid Östra-Finlands universitet. Hen har satt sig in i arbetsrätt i sitt arbete som notarie, där hen undersökte arbetstidsförfaranden inom plattformsekonomi. Det här är hens andra sommar som rådgivare för sommarjobbare.

Konfidentiellt stöd med låg tröskel

I fjol gällde sommarjobbarnas frågor i synnerhet löner, arbetstider, arbetsavtal och arbetssäkerhet. I fråga om löner var det främst beloppen på löner och tillägg som gav upphov till funderingar, medan man vad gäller arbetstider funderade på om arbetsgivaren ska betala lön för inställda arbetsskift.

Tirinen framhäver att tröskeln för att be om hjälp alltid är låg, eftersom frågorna behandlas konfidentiellt.

– Det är bra för unga att noggrant sätta sig in i sina egna rättigheter och skyldigheter. När man ställs inför ett problem behöver man inte eller bör man inte vara ensam, tillägger hen.

Också arbetsgivare som sysselsätter unga och närstående till sommarjobbare kan fråga om råd från Sommarjobbarinfo.

Rådgivning hela sommaren

Sommarjobbarinfo är betjänar 2.5–31.8.2024. Du kan kontakta rådgivare vid Sommarjobbarinfo vardagar klockan 9–15 per telefon 0800 179 279 eller med appen WhatsApp 040 747 1571. Sommarjobbare kan också ta kontakt med det elektroniska kontaktformuläret länk här. Rådgivning ges på finska, svenska och engelska. Om du vill kan du även kontakta tjänsten anonymt.

Innan du tar kontakt kan du läsa svar på vanliga frågor och ta del av checklistan för sommarjobbare på webbplatsen för Sommarjobbarinfo.

Bilder på Vee Tirinen är tillgängliga här  (bild: Pauli Vento/SAK)

Ytterligare uppgifter

Vee Tirinen, rådgivare för sommarjobbare, tfn 040 747 1571