Kampanjen Min mentala hälsa är en #ViktigDelAvMig samlar ungas erfarenheter av välbefinnande

I vår kampanj Min mentala hälsa är en #ViktigDelAvMig inbjuder vi högskolestuderande och unga vuxna att dela med sig av sina erfarenheter och utmaningar med välbefinnandet. Avsikten med kampanjen är att ge beslutsfattarna aktuell information om de ungas situation. Vi framför också våra förslag till lösningar på problemen.

25.3.2024

Högskolestuderande studerar och blir utexaminerade i en värld som ser mycket annorlunda ut än förr: arbetslivet befinner sig i ständig förändring och de unga utsätts för press från många olika håll. Många belastas av problem med att kombinera studier och arbete, en osäker ekonomisk situation, psykiska problem och svårigheter att orka samt sysselsättningssvårigheter. Framtiden kan ur deras perspektiv te sig osäker på många sätt.

Oron för de ungas välmående är stor, i synnerhet som vi vet att psykiska problem är allt vanligare bland unga.

– Med hjälp av vår kampanj vill vi höra de unga själva berätta om hur deras vardag ser ut, vilka problem de har och vad som skulle få dem att må bra och öka deras välbefinnande, säger Pauliina Ryökäs, ordförande för Akavas studerande.

Under mars och april inbjuder vi unga att gå in på webbplatsen www.tarkeaosaminua.fi och berätta om vilka utmaningar de har när det gäller välbefinnandet. Man delar med sig av sina erfarenheter anonymt.

– Vi samlar ungas erfarenheter och berättelser för att bättre förstå hur vi kan stödja och hjälpa dem. Via kampanjens webbplats samlar vi ihop de ungas erfarenheter och tillsammans med våra experter och samarbetspartner formulerar vi förslag till lösningar på de ungas problem, säger Akavas ordförande Maria Löfgren.

Vi framför informationen om de ungas situation och våra lösningsförslag till republikens president, riksdagsledamöterna och ministrarna under hösten 2024.

Akava genomför kampanjen tillsammans med Akavas studerande och sina medlemsorganisationer. I kampanjen deltar Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians, Finlands studentkårers förbund FSF, Förbundet för studerandekårer vid yrkeshögskolorna i Finland SAMOK, MIELI Psykisk Hälsa Finland och Nyyti.