Akava: I arbetsmarknadskonflikten har landets regering nycklarna till lösningen i sina händer

Akava har för regeringen föreslagit en helhetsbedömning av arbetslivsreformerna och en konsekvensbedömning samt lösningar för att balansera upp de arbetsreformer som ingår i regeringsprogrammet. Förslagen har inte väckt något gensvar. Akava betonar att regeringen har nycklarna i sina händer till en lösning på krisen på arbetsmarknaden. Vid sitt möte den 19 januari fattade Akavas styrelse beslut om en politisk stridsåtgärd som samordnas av Akava.

22.1.2024

– Hela hösten och nu i början av året har vi försökt hitta en lösning på arbetsmarknadskrisen genom att föreslå en förhandlingsväg och avtal. Vi vill att regeringen ska lyssna på de Akavaanslutna som är beredda att reformera samhället. Det finns många goda mål i regeringsprogrammet, men när det gäller arbetslivet anser vi att riktningen är felaktig. Med denna åtgärd uttrycker vi med allt större eftertryck vårt bekymmer, säger Akavas ordförande Maria Löfgren.

– Regeringen driver arbetslivet i en mer osäker riktning. Vi vill lösa den svåra situationen i de offentliga finanserna och komma överens om hur vi ska skapa tillväxt och stärka sysselsättningen. Jag är övertygad om att man genom samarbete och avtal i ett demokratiskt samhälle kommer längre än genom att förkasta avtalstraditionen, fortsätter Löfgren.

Akavas förbund genomför utmarscher i huvudstadsregionen, Åbo och Tammerfors

Vid sitt möte den 19 januari 2024 beslutade Akavas styrelse att Akava samordnar en politisk stridsåtgärd. Utmarscherna från arbetsplatserna sker den 6 februari kl. 14–16 i huvudstadsregionen, Åbo och Tammerfors samt eventuellt på andra orter i Finland.

Följande Akavaanslutna förbund deltar i utmarscherna: Agronomförbundet, Akavas Specialorganisationer, Akavas sjukskötare och Taja, DIFF – Ingenjörerna i Finland, Ingenjörsförbundet, KTK Tekniikan Asiantuntijat, Sakkunniga i Rehabiliteringsbranschen, Natur-, miljö- och skogsvetareförbundet Loimu, Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia, Finlands Farmaciförbund, Finlands Läkarförbund, Finlands Psykologförbund, Finlands Talterapeutförbund, Finlands Företagshälsovårdareförbund, Finlands Arbetshälsovårdarförbund, Forskarförbundet, Tradenomit och Högskoleutbildade samhällsvetare.

– De förbund som deltar i utmarscherna har fattat sina egna beslut utifrån sina egna utgångspunkter. I många av våra medlemsförbund finns det medlemmar i tjänsteförhållande som inte kan delta i utmarschen. En del av våra förbund har tidigare vidtagit egna åtgärder eller deltagit i åtgärder som samordnats av andra centralorganisationer, säger Löfgren.

– Vår ståndpunkt är tydlig. Vi är redo att samarbeta och förhandla. Vi arbetar för ett bättre arbetsliv. Jag uppmanar regeringen att tillsammans med oss söka en lösning på arbetsmarknadskrisen, betonar Löfgren.

Mer information av Maria Löfgren, Akavas ordförande, tfn 040 568 2798