Akava väljer en ny ordförande i november

Akavas ordförande Sture Fjäder meddelar att han avsäger sig sitt uppdrag i november. Han har innehaft posten sedan år 2011 och är därmed Akavas mest långvariga ordförande. Fjäders ordförandeperiod skulle ha fortsatt till förbundskongressen våren 2024. Han valdes vid förbundskongressen den 25 augusti 2020 för en fyraårsperiod, 2020–2024.

19.6.2022

– Jag har redan tidigare beslutat mig för att hösten 2022 är en lämplig tid att ge över till en ny ordförande. Jag sitter kvar som Akavas ordförande ända till förbundskongressen i november. Vi har nyligen godkänt våra målsättningar för regeringsprogrammet och vi bedriver påverkansarbete i nära samarbete med våra experter. Även om jag avsäger mig ordförandeposten under hösten, kommer jag att fortsätta delta i det offentliga samtalet och ägna mig åt påverkansarbete i någon form, säger Akavas ordförande Sture Fjäder.

Akavas medlemsantal har ökat

– Akavas medlemsförbund har gjort ett gott arbete tillsammans med oss och vårt totala medlemsantal ökade märkbart under 2010-talet. Under de senaste åren har vi fått större synlighet och lyckats med vårt påverkansarbete tillsammans med förbunden. Ett exempel på en betydelsefull gemensam målsättning för oss och våra medlemsförbund var reformeringen av lagstiftningen om konkurrensförbudsavtal.

Arbetsmarknadsorganisationerna har fortsättningsvis en betydelsefull position

– Arbetsmarknadsorganisationernas ställning på arbetsmarknaden och i samhället har förändrats mycket under de senaste åren men vi har fortsättningsvis en viktig uppgift. Samhällspåverkan är en central del av vår verksamhet. Vi utformar bland annat förslag som även kan leda till snabba förändringar. I början av coronapandemin förde vi förhandlingar och kom snabbt överens om förändringar i arbets- och socialskyddslagstiftningen, vilket hade konsekvenser för bevarandet av arbetsplatser och Finlands ekonomi, fortsätter Fjäder.

Fokus på sysselsättningsgraden, kompetensen och säkerheten under nästa regeringsperiod

– Vi i Akava anser att sysselsättningsgraden i Finland ska höjas till över 80 procent under nästa regeringsperiod. Skatten på arbete borde sänkas. Vi betonar att det behövs satsningar på hela utbildningskedjan, särskilt småbarnspedagogiken och den grundläggande utbildningen. Resurser för den inre och yttre säkerheten bör tryggas. Resursökningarna finansieras med en högre sysselsättningsgrad. Om sysselsättningsgraden höjs med en procentenhet innebär det ungefär en miljard euro extra i de offentliga finanserna.

– Europeiska unionen har en stor betydelse också för finländska löntagare. Finland ska även i fortsättningen vara en aktiv aktör i EU, säger Fjäder.

Akavas nya ordförande väljs vid förbundskongressen i november

Akavas förbund kan nominera ordförandekandidater till förbundskongressen som arrangeras den 14 november 2022 i Helsingfors. Samtliga medlemsförbund i Akava har rätt till representation vid förbundskongressen. De förbundskongressdelegater som förbunden utsett fattar beslut om den nya ordföranden, vars period sträcker sig från förbundskongressen i november 2022 till våren 2024, alltså resten av Fjäders period.

Akavas ordförande Sture Fjäder är anträffbar för medierna 20.6 klockan 11–13. Plats: Scandic Grand Central Helsinki, sammanträdesrummet Juho, 2:a våningen.

Tilläggsuppgifter

Jyrki Kemppainen, Akavas kommunikationsdirektör, tfn 040 559 7196