Jäsenliitot

Tervetuloa yhteisöösi! Akavaan kuuluu 36 jäsenliittoa ja niissä on yhteensä 611 000 jäsentä. Opiskelijajäseniä meillä on yli 115  000. Mikä Akavan liitoista sopisi sinulle?

16.6.2021

Ammattiliiton jäsenyys tuo turvaa ja etuja

Akavan liiton jäsenenä pääset mukaan korkeakoulutettujen yhteisöönOlemme tukenasi työurasi kaikissa vaiheissaMe vaikutamme puolestasi työelämän kehittämiseen ja muihin yhteiskunnallisesti merkittäviin asioihin.  

 

Neuvontaa, koulutusta ja tietoa 

Saat liitoltasi muun muassa lakimiespalveluja, oikeudellista ja työsuhdeneuvontaa sekä uraasi tukevaa koulutusta. Jäsen- ja ammattilehdissä sekä verkkopalveluissa on tarjolla tietoa työelämästä, edunvalvonnasta ja ammattikuntasi asioista. Useimmilla liitoilla on kotisivujen lisäksi jäsensivut.

Liittosi on sinun tukenasi työnhakuun ja työsopimukseen liittyvissä kysymyksissä. Saat tietoja ja tukea myös muista palveluista, kuten Uraguru-chatista. Uraguru ohjaa ja kannustaa erityisesti nuoria työelämän alkumetreillä osoitteessa www.uraguru.fi

Sopimus- ja työsuhdeturva 

Palkansaaja- ja työnantajaliittojen sopimukset turvaavat palkankorotukset ja työehtojen perusturvan. Keskusjärjestö Akava ja liittosi ovat mukana työlainsäädännön kehittämisessä.

Työpaikoilla luottamusmiehet ja yhdyshenkilöt valvovat jäsenten etuja. He neuvottelevat työnantajien kanssa työpaikoilla ja avustavat jäseniä työ- ja virkasuhteen kysymyksissä. Luottamusmiesjärjestelmän tarkoituksena on edistää virka- ja työehtosopimusten noudattamista, erimielisyyksien selvittämistä sekä työrauhan ylläpitämistä.

Ammatilliset verkostot ja yhteisöllisyys 

Jäsenenä voit  verkostoitua oman alasi osaajien kanssa. Liittosi järjestää koulutusta, tapaamisia ja seminaareja, joissa saat ajantasaista tietoa ja voit tutustua kollegoihin.

Verkostojen kautta liikkuu tietoa myös avoimista työpaikoista. Oma ammatillinen yhteisösi on tärkeä tuki ja ajatustenvaihtaja, kun mietit vastauksia ammattisi tai työelämän kysymyksiin.

Osa liitoistamme tarjoaa myös mentorointia. Mentoroinnissa kokenut asiantuntija neuvoo, tukee ja edistää kahdenkeskisessä vuorovaikutussuhteessa kehittymisestä kiinnostunutta, mutta kokemattomampaa henkilöä työssä tai opiskelussa.

Työttömyysturva

Liiton jäsenyyteen on helppo liittää  työttömyyskassan jäsenyys. Saat työttömyysturvaa koskevaa neuvontaa sekä liitoltasi että työttömyyskassastasi. Työttömyyskassat maksavat työttömyyden kohdatessa ansioon suhteutettua päivärahaa. 

Vakuutuksia ja pankkipalveluja 

Liitot tarjoavat jäsenilleen edullisia vakuutusehtoja ja pankkisopimuksia. Esimerkiksi koti- ja matkavakuutukset tulevat jäsenyyden kautta edullisemmaksi. Akavan liittojen jäsenet saavat Danske Bankilta merkittäviä etuja pankki- ja sijoituspalveluissa. Lisätietoa Danske Bankin jäseneduista akavalaisille: https://danskebank.fi/sinulle/tule-asiakkaaksi/yhteistyokumppaneiden-jasenedut/akava-edut

Alennuksia ja tukia

Jäsenyys oikeuttaa alennuksiin monissa kotimaan lomakohteissa. Akavalaisten lomatoimintaa organisoi A-palvelut, jonka lomamökit ovat akavalaisten käytössä jäsenhintaan. A-palveluista voi myös hakea lomatukea. Lisätietoa: https://memberplus.fi/a-lomat

Akavan liittojen jäsenet voivat käyttää Palkansaajien hyvinvointi ja terveys ry:n palveluja. Lisätietoa: www.pht.fi

Saat alennuksia yhteistyösopimusten perusteella muun muassa laivaristeilyistä, hotellimajoituksesta ja -palveluista sekä polttoaineesta.  Katso tarkemmat tiedot jäseneduista Member+ -jäsenetuportaalista sekä liittojen sivustoilta.

Jäsenmaksu oikeuttaa verovähennykseen

Jäsenmaksukäytännöt vaihtelevat Akavan liittojen kesken, mutta useimmiten maksu on prosentuaalinen. Voit antaa maksun suorittamista varten valtakirjan, jolla työnantaja perii maksun suoraan palkasta ja tilittää sen liitolle, tai voit maksaa itse erillisenä maksusuorituksena. Ammattiliiton jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen. 

 

Löydä oma liittosi

Agronomiliitto

Akavan Erityisalat

Akavan sairaanhoitajat ja Taja

Akavan Yleinen Ryhmä AYR

AKI-liitot

Ammattiliitto Ava

Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL

DIFF – Ingenjörerna i Finland

Esimiehet ja Asiantuntijat YTY

Insinööriliitto IL

Kasvatuksen ja Nuorisotyön Asiantuntijat KNT

KTK Tekniikan Asiantuntijat

Kuntoutusalan Asiantuntijat

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Professoriliitto

Päällystöliitto

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA

Suomen Ekonomit

Suomen Eläinlääkäriliitto

Suomen Farmasialiitto

Suomen Hammaslääkäriliitto

Suomen Lakimiesliitto

Suomen Lääkäriliitto

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL

Suomen Psykologiliitto

Suomen Puheterapeuttiliitto

Suomen Terveydenhoitajaliitto STHL

Suomen Työterveyshoitajaliitto

Tekniikan akateemiset TEK

Tieteentekijät

Tradenomit

Upseeriliitto

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut

Lue lisää aiheesta