Jäsenliitot

Akavaan kuuluu 36 jäsenliittoa, ja niissä on yhteensä noin 608 000 jäsentä. Akavalainen järjestäytymisperiaate on ammattikunta- ja tutkintopohjainen.

22.3.2019

Ammattiliiton jäsenyys tuo turvaa ja etuja

Yhteiskunnallista vaikuttamista

Akava ja muut keskusjärjestöt liittoineen vaikuttavat

  • työlainsäädäntöön
  • työsuojelulainsäädäntöön
  • työterveyshuoltoon
  • eläkeuudistuksiin ja
  • sosiaalisiin etuihin.

Sopimus- ja työsuhdeturva

Palkansaajien ja työnantajien keskusjärjestöjen tai järjestöjen sopimukset turvaavat palkankorotukset ja työehtojen perusturvan. Työpaikoilla luottamusmiehet ja yhdyshenkilöt valvovat jäsenten etuja.

Työttömyysturva

Samalla kun liityt liittoon, voit liittyä työttömyyskassaan. Työttömyyskassat maksavat työttömyyden kohdatessa ansioon suhteutettua päivärahaa.

Neuvontaa, koulutusta ja tietoa

Jäsenjärjestösi antaa mm. oikeudellista neuvontaa ja lakimiespalveluja sekä järjestää jäsenilleen koulutusta. Lisäksi tarjolla on tietoa työelämästä, edunvalvonnasta ja ammattikunnan asioista muun muassa jäsen- ja ammattilehdissä sekä verkkopalveluissa. Useimmilla liitoilla on kotisivujen sisäksi jäsensivut.

Vakuutuksia ja pankkipalveluja

Ammattijärjestöt tarjoavat jäsenilleen edullisia vakuutusehtoja ja pankkisopimuksia. Esimerkiksi koti- ja matkavakuutukset tulevat jäsenyyden kautta edullisemmaksi.

Alennuksia ja tukia

Järjestön jäsenyys oikeuttaa alennuksiin monissa kotimaan lomakohteissa. Akavalaisten lomatoimintaa organisoi A-lomat, jonka lomamökit ovat akavalaisten käytössä jäsenhintaan. A-lomista voi myös hakea lomatukea. Lisätietoa: www.a-lomat.fi

Akavan liittojen jäsenet voivat käyttää Palkansaajien hyvinvointi ja terveys ry:n palveluja. Lisätietoa: www.pht.fi

Saat alennuksia järjestöjen yhteistyösopimusten perusteella muun muassa laivaristeilyistä, hotellimajoituksesta ja -palveluista sekä polttoaineesta.   Katso tarkemmat tiedot jäseneduista sivulta Jäsenedut sekä liittojen sivustoilta.

Oman jäsenjärjestösi tuotteita ja tunnuksia

Monilla Akavan jäsenjärjestöillä on omakustannushintaisia liiton tunnuksella varustettuja tuotteita sekä tunnuksia, kuten sormuksia.

Jäsenmaksu oikeuttaa verovähennykseen

Jäsenmaksukäytännöt vaihtelevat Akavan ammattiliittojen kesken, mutta useimmiten maksu on prosentuaalinen. Voit antaa maksun suorittamista varten valtakirjan, jolla työnantaja perii maksun suoraan palkasta ja tilittää sen liitolle, tai voit maksaa itse erillisenä maksusuorituksena. Ammattiliiton jäsenmaksu on verovähennyskelpoinen.

 

Akavan liitot ja linkit niiden sivuille

Agronomiliitto

Akavan Erityisalat

Akavan sairaanhoitajat ja Taja

Akavan Yleinen Ryhmä AYR

Ammattiliitto Ava

Diakoniatyöntekijöiden Liitto DTL

DIFF – Ingenjörerna i Finland

Esimiehet ja Asiantuntijat YTY

Insinööriliitto IL

Kirkon akateemiset AKI

Kasvatuksen ja Nuoristotyön Asiantuntijat KNT

KTK Tekniikan Asiantuntijat

Kuntoutusalan Asiantuntijat

Luonnon-, ympäristö- ja metsätieteilijöiden liitto Loimu

Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Professoriliitto

Päällystöliitto

Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia

Suomen Arkkitehtiliitto SAFA

Suomen Ekonomit

Suomen Eläinlääkäriliitto

Suomen Farmasialiitto

Suomen Hammaslääkäriliitto

Suomen Lakimiesliitto

Suomen Lääkäriliitto

Suomen Poliisijärjestöjen Liitto SPJL

Suomen Psykologiliitto

Suomen Puheterapeuttiliitto

Suomen Terveydenhoitajaliitto

Suomen Työterveyshoitajaliitto

Tekniikan akateemiset TEK

Tieteentekijöiden liitto

Tradenomit

Upseeriliitto

Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut