God jul och gott nytt år!

I år deltar vi i insamlingen Jul i sinnet och stöder barns och ungas psykiska hälsa via Mieli rf.

21.12.2022

Insamlingen Jul i Sinnet för med sig julen till mindre bemedlade barnfamiljers hem

Insamlingen Jul i Sinnet som anordnas till förmån för barnfamiljer i Finland börjar i november. När priserna för att bo och leva stiger berör fattigdomen allt fler familjer och barn.

Prishöjningarna har försvårat nödläget för mindre bemedlade barnfamiljer i Finland. Just nu finns det cirka 30 000 fler barn som lever i mindre bemedlade familjer än det fanns på våren.

För allt fler familjer orsakar de ökande utgifterna brist på grundläggande förnödenheter: mat, kläder och boende. Fattigdomen orsakar också upplevelser av ensamhet och utanförskap för barnen, när de inte har råd att delta i hobbyer och fritidssysselsättningar på samma sätt som andra barn i sin ålder.

På julen betonas upplevelserna av ojämlikhet. Med insamlingen Jul i Sinnet vill vi erbjuda så många familjer som möjligt möjlighet till en julmåltid och en bra julklapp.

Insamlingen sprider glädje till 21 000 mindre bemedlade familjer

Målet med insamlingen Jul i Sinnet i år är att samla in 1,5 miljoner euro. Med medlen sprider vi glädje till 21 000 mindre bemedlade familjer med ett matpresentkort på 70 euro.

Insamlingen arrangeras av Mannerheims Barnskyddsförbund och Finlands Röda Kors i samarbete med Yle. K-matbutikerna, Lidl och S-gruppens matbutiker är partner i insamlingen. Som namnet antyder är presentkortet en gåva. Man kan inte anhålla eller ansöka om det. Röda Korset och Mannerheims Barnskyddsförbund samarbetar med lokala rådgivningsbyråer, diakoniarbetet och socialväsendet för att hitta familjer som behöver hjälp.

Insamlingen börjar den 17 november och fortsätter ända till julaftonen.

Stöd till barns och ungas psykiska hälsa från Mieli rf

Föreningen Mieli rf arbetar för att främja barns och ungas psykiska hälsa på många olika sätt. Vi vill bidra till att varje ung person som behöver stöd och hjälp får det  snabbt och med låg tröskel. Vi stöder detta arbete med en donation.