Liten ökning i Akavaförbundens medlemsantal

I början av 2023 hade Akavaförbunden 616 000 medlemmar, vilket är en ökning med 1 200 medlemmar jämfört med ifjol. Antalet betalande medlemmar ökade med 177 och antalet studerandemedlemmar med 3 393 personer. Flest nya medlemmar fick Ingenjörsförbundet och den största ökningen proportionellt sett hade Akavas sjukskötare och Taja.

3.3.2023

– Vårt medlemsantal fortsatte öka 2022, vilket vittnar om att Akavas förbund har utfört ett bra och viktigt arbete under 2022. Medlemmarna har fått hjälp från sina förbund i många arbetslivsfrågor. Vårt förbund och vår förhandlingsorganisation har förhandlat fram många kollektivavtal inklusive löneförhöjningar. Det här är av stor betydelse särskilt i dagens läge där den häftiga inflationen har försämrat köpkraften, säger Akavas ordförande Maria Löfgren.

Akavas medlemsförbund har 121 308 studerandemedlemmar, som avlägger studier vid universitet och yrkeshögskolor. Under 2022 anslöt sig fler än 3 600 nya studerandemedlemmar till förbunden.

– Ökningen av antalet studerandemedlemmar var kraftig, vilket jag är väldigt glad över. Tillsammans med Akavas studerande och våra förbund arbetar vi för att studerande och unga ska se våra gemensamma mål och vårt sätt att bedriva intressebevakning samt sitt medlemskap som nyttiga även i fortsättningen. Vi verkar aktivt för att skapa goda förutsättningar för studier och för övergången till arbetslivet, men också för ett hållbart arbetsliv inom alla arbetsformer och åldersklasser, fortsätter Löfgren.

Av Akavamedlemmarna arbetar 54 procent inom den privata sektorn, 23 procent i kommunerna och 9 procent inom välfärdsområdena, som inlett sin verksamhet nu i början av året. Vidare arbetar 10 procent av Akavamedlemmarna inom staten och 1 procent i församlingarna. 3 procent verkar som yrkesutövare.

Akavas styrelse fastslog förbundens medlemsantal på sitt möte den 28 februari 2023. Uppgifterna om medlemsantalen finns på adressen www.akava.fi/sv/akavas-medlemsforbund/.

 

Närmare information: