Vi är med i Barn med på jobbet-dagen 24.11.2023

På fredagen 24. november 2023 är det barnens tur att bekanta sig med arbetsplatser. Barn med på jobbet-dagen erbjuder arbetsplatserna en möjlighet att lyfta fram rösten av barn i olika åldrar och den kan genomföras på olika sätt. Vi deltar också i arbetet för ett familjevänligare arbetsliv.

24.11.2023

Många barn vet nödvändigtvis inte vad deras föräldrar, faddrar, mor- och farföräldrar, närstående vuxna eller äldre syskon jobbar med. Det är dock bra för barn att veta var de vuxna arbetar, hur det är att arbeta och hurdana olika yrken det finns. Det är värdefullt att förmedla information och att tillåta barnen delta i verksamheten på arbetsplatsen.

Den kostnadsfria Barn med på jobbet -dagen erbjuder arbetsplatserna en möjlighet att lyfta fram rösten av barn i olika åldrar. Under dagen kan barnet delta till exempel i planeringen av arbetsplatsens verksamhet. Man kan fråga om barnets åsikt om olika saker, till exempel om hur man kan göra arbetsplatsen barnvänlig. Syftet med Barn med på jobbet -dagen är dock inte att låta barnen utföra arbete, utan att bekanta dem med en närstående persons eller annan vuxen persons vardag i arbetet.